RESULT OF FY BCOM List 2

SEAT_NAME RES YEAR MONTH
02001 GUPTA MANSI SANJAY DEEPA PASS 2009 APR.
02002 GUPTA POONAMKUMARI RAMGULAB ATKT 2009 APR.
02003 GUPTA RADHAKUMARI DURGAPRASAD FAIL 2009 APR.
02004 GUPTA RAHUL MAHENDRA KUMAR ATKT 2009 APR.
02005 GUPTA RAHUL RANGOVIND FAIL 2009 APR.
02006 GUPTA RENU SADHO CHANDRAVATI FAIL 2009 APR.
02007 GUPTA ROHIT VINOD PASS 2009 APR.
02008 GUPTA SADANAND PANNALAL INDIRAVATI ATKT 2009 APR.
02009 GUPTA SONIYA ORILAL NIRMALA PASS 2009 APR.
02010 GUPTA SUNIL JAMUNAPRASAD NIRMALA PASS 2009 APR.
02011 GUPTA SUNITA VISHESHWAR USHA PASS 2009 APR.
02012 GUPTA YOGESH HARINATH PRASAD ATKT 2009 APR.
02013 GURAV AARTI VISHWANATH VASANA ATKT 2009 APR.
02014 GURAV MADHURI KISHOR SUNANDA ATKT 2009 APR.
02015 GURAV NEHA TANAJI POONAM ABS 2009 APR.
02016 GURAV NILESH ANANT ANITA FAIL 2009 APR.
02017 GURAV RAJANI RAVI ATKT 2009 APR.
02018 GURAV RENUKA SHANTARAM SAVITA FAIL 2009 APR.
02019 GURAV RESHMA GOPINATH RANJANA FAIL 2009 APR.
02020 GURAV SULBHA BALKRISHNA VANITA ATKT 2009 APR.
02021 GURAV TUSHAR SURYAKANT SHUBHANGI PASS 2009 APR.
02022 GURAV VIJAY GANGARAM SANGEETA ATKT 2009 APR.
02023 GURAV VIJAY SURESH SUGANDHA FAIL 2009 APR.
02024 GURAV YOGITA VITTHAL MANISHA PASS 2009 APR.
02025 GUSAI DEEPA UTTAMSINGH BHADIDEVI ATKT 2009 APR.
02026 GWALANI KAMAL GUL PASS 2009 APR.
02027 HAKE GAJANAN ASHOK PUSHPA ATKT 2009 APR.
02028 HALAI NAFISA BANU MOHD HANIF FARIDA PASS 2009 APR.
02029 HALAYE PRASHANT PRAKASH ATKT 2009 APR.
02030 HALDANKAR ANIL SUDHAKAR SUPRIYA ATKT 2009 APR.
02031 HALDANKAR PANKAJA SUBHASH ARCHANA PASS 2009 APR.
02032 HAMDULAY RAZIA KHALED MEHJABEEN ABS 2009 APR.
02033 HANCHATE AJINKYA PRAVIN ASHWINI ABS 2009 APR.
02034 HARMALKAR PRASHANT BHIKAJI VANDANA ATKT 2009 APR.
02035 HAROON ABDUL AHAD MARIYAM ATKT 2009 APR.
02036 HARYAN PRAVIN ANANT NAMRATA ATKT 2009 APR.
02037 HATANKAR PRADEEP NARAYAN FAIL 2009 APR.
02038 HILLOOWALA ZENIA ASPI PASS 2009 APR.
02039 HINGU KOMAL HASMUKH NITA ATKT 2009 APR.
02040 HIRAN BHARAT KUMAR MAHENDRA MANJU PASS 2009 APR.
02041 HIRLEKAR ABHIJIT DIGAMBAR DIPIKA ATKT 2009 APR.
02042 HODAGE JOSHNA SURESH LAXMI ABS 2009 APR.
02043 HOJAGE KANCHAN BALU MANDABAI PASS 2009 APR.
02044 HUMANE NILESH YASHAWANT SUNITA ATKT 2009 APR.
02045 HUMANE SANDESH GAJANAN SHITAL ABS 2009 APR.
02046 HUMBE CHANDRAKANT BHAGWAN VANDANA ATKT 2009 APR.
02047 IMRAN MOHAMMED AQUIL AHMED ABS 2009 APR.
02048 INDUKANDE SUPRIYA GUNDERAO MANGAL PASS 2009 APR.
02049 INDULKAR SANEER SAMBHAJI SWAPNA ABS 2009 APR.
02050 INGULKAR SUSHANT LAXMAN NIRMALA ABS 2009 APR.
02051 INJALE VAIBHAVI TUKARAM LAXMI PASS 2009 APR.
02052 JADHAV AMOL RAVINDRA RESHMA ABS 2009 APR.
02053 JADHAV AMOL SADASHIV FAIL 2009 APR.
02054 JADHAV CHARAN BABURAO MALTI FAIL 2009 APR.
02055 JADHAV DARSHANA MAHADEO FAIL 2009 APR.
02056 JADHAV HEMANT BALWANT KAVITA PASS 2009 APR.
02057 JADHAV HIRABAI SADASHIV VENU ATKT 2009 APR.
02058 JADHAV PRASHANT PRAKASH PREETAM PASS 2009 APR.
02059 JADHAV RAKESH ASHOK FAIL 2009 APR.
02060 JADHAV RAKSHA ASHOK SUNITA ATKT 2009 APR.
02061 JADHAV SAMBHAVI KRISHNA ATKT 2009 APR.
02062 JADHAV SANJAY VIJAY FAIL 2009 APR.
02063 JADHAV SARIKA SHARAD SHEETAL ATKT 2009 APR.
02064 JADHAV SUPRIYA BABURAV SUJATA ABS 2009 APR.
02065 JADHAV SWAPNIL SURSEN SWATI ATKT 2009 APR.
02066 JADHAV VAIBHAV VIJAY ABS 2009 APR.
02067 JADHAV VILAS MAHADEV ABS 2009 APR.
02068 JAGDALE SUDESH SHANTARAM SHEVANTI FAIL 2009 APR.
02069 JAGGI MANMEET SATINDERPAL BALJIT ABS 2009 APR.
02070 JAGTAP SANDEEP BHAGURAM KAMAL ABS 2009 APR.
02071 JAIN ANKITA DINESH SHEELA PASS 2009 APR.
02072 JAIN ANKUR GAJENDRA MADHU PASS 2009 APR.
02073 JAIN ARPIT RAKESH ANITA PASS 2009 APR.
02074 JAIN DEEPAK MEGHRAJ ABS 2009 APR.
02075 JAIN DEEPAK SHANTILAL ATKT 2009 APR.
02076 JAIN KINESH KISHOR NIRMAL FAIL 2009 APR.
02077 JAIN NEELAM ARVIND DAMYANTI ATKT 2009 APR.
02078 JAIN NILESH BHAGWATILAL FAIL 2009 APR.
02079 JAIN PARAS BHAGWATILAL FAIL 2009 APR.
02080 JAIN RINIKA DINESH RENU PASS 2009 APR.
02081 JAIN RISHABH RAJENDRA SANGEETA PASS 2009 APR.
02082 JAIN SUMIT PRAKASH PASS 2009 APR.
02083 JAISINGH PRISHTI KISHORE KIRTI ABS 2009 APR.
02084 JAISWAL NEELU SUBHASH CHANDRA S ABS 2009 APR.
02085 JAISWAL RUPESH RAJENDRAPRASAD PASS 2009 APR.
02086 JAISWAR VIVEK RAMPREET MENKA ATKT 2009 APR.
02087 JAITLY GEETIKA RAKESH SWATI PASS 2009 APR.
02088 JAJSWAL AVADHESH KRISHNA NAND ABS 2009 APR.
02089 JAMADAR SUPRIYA PRADEEP PRAGATI ATKT 2009 APR.
02090 JAMBHALE PRATHAMESH SUNIL FAIL 2009 APR.
02091 JAMBLE CHANDAN MANOHAR KUSUM ATKT 2009 APR.
02092 TAMSE SHITAL SHASHIKANT VAISHALI ATKT 2009 APR.
02093 JANGALE JANU BAPU LAXMI ATKT 2009 APR.
02094 JANGAM NITIN NAMDEO VANDANA ATKT 2009 APR.
02095 JANGAM RAJNI PRABHAKAR MEENAKSHI ABS 2009 APR.
02096 JANU SACHIN BALRAJ ANJU ATKT 2009 APR.
02097 JASHNANI VARUN HARESH PASS 2009 APR.
02098 JATHAR RAKESH NARAYAN DARSHANA FAIL 2009 APR.
02099 JAWDA RAHUL CHANDAN SANTOSH FAIL 2009 APR.
02100 JETHVA SHILPA BABUBHI BHANUBEN PASS 2009 APR.
02101 JETHWA GIRISH HIRALAL DIWALI ABS 2009 APR.
02102 JHA VIVEK PRABODH SUNEETA ABS 2009 APR.
02103 JHALANI VAIBHAV PASS 2009 APR.
02104 JHUNJHUNWALA ROHIT BIMAL PRAMILADEVI ATKT 2009 APR.
02105 JILLAPELLY YASHODA NARSAYYA MEENA ATKT 2009 APR.
02106 JINDRAN MD ABEED DAWOOD HAJRA PASS 2009 APR.
02107 JIVANI KARINA MOHAMMED FAIL 2009 APR.
02108 JIWRAJKA NIKUNJ NAWAL ATKT 2009 APR.
02109 JOSHI AASHISH HARISHKUMAR PASS 2009 APR.
02110 JOSHI MADHU DHANIRAM KALAVATI PASS 2009 APR.
02111 JOSHI PRITI VIJAY ASHA ATKT 2009 APR.
02112 JOSHI RAVITABH KASHINATH FAIL 2009 APR.
02113 JOSHI SUPRIYA SURESH SANDHYA ATKT 2009 APR.
02114 JOSHI TEJASWEE GAJANAN MANDA ATKT 2009 APR.
02115 JOSHI VIRAL BHARAT VARSHA PASS 2009 APR.
02116 JOSHI YOGITA INDRAMAL KISHORI PASS 2009 APR.
02117 JOUKANI SHATRUGN PRAKASH BHAVNA ATKT 2009 APR.
02118 JUWALE RICHITA VIJAY VIJAYA ABS 2009 APR.
02119 KABRA PUYUSH PURSHOTTAM PUSHPA PASS 2009 APR.
02120 KACHARE SHEELA UTTAM SHAILAJA FAIL 2009 APR.
02121 KADAM AMIT ANANT ARCHANA ABS 2009 APR.
02122 KADAM GIRISH SHASHIKANT VAISHALI ATKT 2009 APR.
02123 KADAM KASHMIRA ABHAYAMITA FAIL 2009 APR.
02124 KADAM NAYAN PANDURANG PUSHPA PASS 2009 APR.
02125 KADAM NEELAM SUNIL VANDANA PASS 2009 APR.
02126 KADAM NILESH RAMDAS FAIL 2009 APR.
02127 KADAM NILESH SHANTARAM SUBHANGI ATKT 2009 APR.
02128 KADAM PRAVIN MADHUKAR MANISHA FAIL 2009 APR.
02129 KADAM RAGINI RAKESH ABS 2009 APR.
02130 KADAM SEEMA DHONDIBA LATA FAIL 2009 APR.
02131 KADAM SWATI RAJU USHA ATKT 2009 APR.
02132 KADAM VIKRAM VILAS ATKT 2009 APR.
02133 KADMADKAR SONALI SANTOSH PASS 2009 APR.
02134 KADRI MOHAMMED FAISAL SHAMIM REHANA PASS 2009 APR.
02135 KADU NILAM RAMESH SUVARNA ATKT 2009 APR.
02136 KALAPA ARUN RAJU SUJATA ABS 2009 APR.
02137 KALAWADE SAVITA NIVURTI FULABAI PASS 2009 APR.
02138 KALHATKAR KISHOR SABAJI LATA FAIL 2009 APR.
02139 KALWATAR HUSEN YUSUFBHAI RASHIDA ABS 2009 APR.
02140 KAMBLE ALPESH ASHOK APRNA FAIL 2009 APR.
02141 KAMBLE ANANDI UTTAM FAIL 2009 APR.
02142 KAMBLE KANCHAN DEVIDAS KALPANA ABS 2009 APR.
02143 KAMBLE KETAN KASHINATH ATKT 2009 APR.
02144 KAMBLE KUMR CHANDRAKANT ABS 2009 APR.
02145 KAMBLE POOJA MANOHAR MANGAL ATKT 2009 APR.
02146 KAMBLE SANKET JAGDEEP ASHA FAIL 2009 APR.
02147 KAMBLE SHILPA PARSU LALITA ATKT 2009 APR.
02148 KAMBLE SUDESH GANPAT SUNANDA FAIL 2009 APR.
02149 KAMBLE VISHNU BHAGWAN JANABAI FAIL 2009 APR.
02150 KAMBLI ANIKET VITHAL FAIL 2009 APR.
02151 KAMBLI JYOTSNA PRAKASH ABS 2009 APR.
02152 KAMBLI NIMESH BALKRISHNA VASANTI ATKT 2009 APR.
02153 KAMTHE TUSHAR TANAJI LATA ABS 2009 APR.
02154 KANABAR JAY HARENDRABHAI BHAVANA PASS 2009 APR.
02155 KANADE ANJALI ASHOK KIRTIMALINI ABS 2009 APR.
02156 KANADE LOVINA SHANKAR ROSY ABS 2009 APR.
02157 KANADE SHWETA WAMAN SHALINI ABS 2009 APR.
02158 KANADIA CHIRAG NARENDRA HANSA ATKT 2009 APR.
02159 KANCHAN JYOTI KASHINATH MANDA ATKT 2009 APR.
02160 KAND ASHWINI BABAN HIRABAI FAIL 2009 APR.
02161 KANDAR NARESH CHANDRAKANT SUVARNA ATKT 2009 APR.
02162 KANEKAR RESHMA SUBHASH SHUBHANGI ATKT 2009 APR.
02163 KANGANE NILESH DATTARAM VANDANA ATKT 2009 APR.
02164 KANNAMPUZHA ANTONY DAVID ATKT 2009 APR.
02165 KANOJEEYA PRADEEPKUMAR PARDESHI S FAIL 2009 APR.
02166 KANOUJIYA SHILPA VISHWANATH ABS 2009 APR.
02167 KANSE TEJASHREE CHANDRAKANT DEEPIKA ATKT 2009 APR.
02168 KANTELA JYOTI VIJAY ATKT 2009 APR.
02169 KANTELA SONAL VIJAY ATKT 2009 APR.
02170 KAPASE APARNA RAGHUNATH SHEELA ABS 2009 APR.
02171 KARANDE UJWALA RAMDAS ATKT 2009 APR.
02172 KARANE JAYESH RAJESH SHUBHADA ATKT 2009 APR.
02173 KARBELE SHAILESH BHIVA VASANTI FAIL 2009 APR.
02174 KAREESHERIL DENZIL PRABHAKARAN ABS 2009 APR.
02175 KAREESHERIL ROY PRABHAKARAN P ABS 2009 APR.
02176 KARKERA HIMANSHU MOHAN ABS 2009 APR.
02177 KARMALKAR PRASHANT SHRIDHAR KALPANA FAIL 2009 APR.
02178 KARNE ASHWIN ANJANAH ABS 2009 APR.
02179 KASHID SONALI RAMDAS NEETA ATKT 2009 APR.
02180 KASHID VIKAS SURESH SMITA PASS 2009 APR.
02181 KATKAR NISHANT HARISHCHANDRA JANABAI PASS 2009 APR.
02182 KATNANE PRIYANKA ASHOK TRIVENI FAIL 2009 APR.
02183 KAVALKAR MALLESH SHIVAPPA FAIL 2009 APR.
02184 KAWALE APARNA ASHOK SHIPA FAIL 2009 APR.
02185 KAWALE YOGITA RAJARAM ANITA ATKT 2009 APR.
02186 KAWTHANKAR SUJALA RAMAKANT KAVITA ATKT 2009 APR.
02187 KAZI RAMEEZ RASHID NASIM ATKT 2009 APR.
02188 KAZI SANA SHAFI SAFIYA FAIL 2009 APR.
02189 KAZI TAHERA HUSSAIN KAUSAR PASS 2009 APR.
02190 KAZIMA FAREED AHMED SAMEENA PASS 2009 APR.
02191 KELJI ATMARAM PRABHAKAR PRAMILA FAIL 2009 APR.
02192 KELUSKAR DATTATRAY SOMA SHUBADA ABS 2009 APR.
02193 KELUSKAR PRACHI RAMESH REENA PASS 2009 APR.
02194 KESARKAR SUPRIYA VASANT SHOBHA FAIL 2009 APR.
02195 KEWAT SUNNY PARDESHI RAJPATI ABS 2009 APR.
02196 KHADKA NARENDRA JOGI ATKT 2009 APR.
02197 KHADPE VAIBHAV SHIVSHANKAR SMITA PASS 2009 APR.
02198 KHAIRE SUSHANT MADHUKAR NANDA FAIL 2009 APR.
02199 KHAIRWAL KESHAV MEHENDRA ABS 2009 APR.
02200 KHAKE ASMITA ANANTA ARCHANA PASS 2009 APR.
02201 KHALAPURKAR CHHAYA GANESH PASS 2009 APR.
02202 KHAMBAL SATYAWAN SAKHARAM ANITA ABS 2009 APR.
02203 KHAMBAL YOUGESH YASHWANT YOGITA FAIL 2009 APR.
02204 KHAN AAMIR MOHD HANIF ATKT 2009 APR.
02205 KHAN AAMIR NAJMUL HASAN SAJIDA FAIL 2009 APR.
02206 KHAN ABRAR ZARDAR NAZMA BEGUM ABS 2009 APR.
02207 KHAN ABUBAKR MOHAMMAD MUNAF M ATKT 2009 APR.
02208 KHAN AFROZ AZIZ SHENAZ ATKT 2009 APR.
02209 KHAN AMNABI IMRAHIM SAEEDA ATKT 2009 APR.
02210 KHAN AMJAD ABDUL RASHID ATKT 2009 APR.
02211 KHAN ASIF ISMAIL ABS 2009 APR.
02212 KHAN AZAAN IQBAL ABS 2009 APR.
02213 KHAN AZIM AZIZ FAIL 2009 APR.
02214 KHAN AZIMULLAH BISMILLAH PASS 2009 APR.
02215 KHAN DAUDIBRAHIM ANWAR AHMED ATKT 2009 APR.
02216 KHAN FARHAAN ASHRAF MARIYA PASS 2009 APR.
02217 KHAN FAZAL IBADULLA RUKSANA ATKT 2009 APR.
02218 KHAN IRFAN SARFARAZ RAZIYA ATKT 2009 APR.
02219 KHAN JISHAN MOHD PASS 2009 APR.
02220 KHAN MOHSIN HABIB ZUBAIDA ABS 2009 APR.
02221 KHAN MONSIN EBDULLA RUKSANA ATKT 2009 APR.
02222 KHAN MUJIB MEHBOOB BILKISHBANU PASS 2009 APR.
02223 KHAN NASEEBJAAN MOHD REHMAN ZAITOON ATKT 2009 APR.
02224 KHAN NOSHEEN NASEEM PASS 2009 APR.
02225 KHAN RUKHSANA MOHD NASEEM TABIUNNI PASS 2009 APR.
02226 KHAN SAJID SALIM FARIDA PASS 2009 APR.
02227 KHAN SAJIDA JARAR TAHERA PASS 2009 APR.
02228 KHAN SHABNAM ATTULLHA ZAITUNKHAN ATKT 2009 APR.
02229 KHAN SHABRAAZ MUBIN NIGAR PASS 2009 APR.
02230 KHAN SHAZIA GHULAM MOHD SABIR SITARANPASS 2009 APR.
02231 KHAN TABASSUM AMJAD SHABANAM ABS 2009 APR.
02232 KHAN WASIM SULEMAN MARYAM R ATKT 2009 APR.
02233 KHAN ZAHID SALIM SHEHNAZ ATKT 2009 APR.
02234 KHAN ZAINAB SALIM SAFIYA ATKT 2009 APR.
02235 KHANVILKAR JYOTI VIJAY VIDYA PASS 2009 APR.
02236 KHANVILKAR NIKHIL HARISHCHANDRA S ATKT 2009 APR.
02237 KHANVILKAR SHAILESH VINAYAK VINITA FAIL 2009 APR.
02238 KHARADE UMESH MAHADEV PASS 2009 APR.
02239 KHATAVKAR KIRAN KRISHNA KALPANA PASS 2009 APR.
02240 KHATEDAR PRIYA RAMESH KAMAL ATKT 2009 APR.
02241 KHATI SUJATA BHUPAL ABS 2009 APR.
02242 KHATRI KRISHMA VIJAY SHANTA ATKT 2009 APR.
02243 KHATRI SHADAB KADER ATKT 2009 APR.
02244 KHEDEKAR SAGAR BHIKAJI SANDHYA ABS 2009 APR.
02245 KHILJI MATLUB KHANMOHD FARIDA ATKT 2009 APR.
02246 KHILWANI MONIKA MAHESH RENU ABS 2009 APR.
02247 KHIRANI KHYATI DAMJI LILAVATI FAIL 2009 APR.
02248 KHERATKAR PRITI YASHWANT URMILA FAIL 2009 APR.
02249 KHOKALE PRASHANT MARUTI ATKT 2009 APR.
02250 KHOKAR ARSHADEEP SINGH LAKHVIR SINGH PASS 2009 APR.
02251 KHOPTE NEHA RAMA JAYWANTI ABS 2009 APR.
02252 KHORJUVEKAR VRUSHAL VILAS VANDANA FAIL 2009 APR.
02253 KINJALE AJIT HARISHCHANDRA ARCHANA ATKT 2009 APR.
02254 KOCHAR AMIT RAMESH SUJATA ABS 2009 APR.
02255 KOCHREKAR ANISHA HEMANTKUMAR PASS 2009 APR.
02256 KOHLI HARSHEEN KAUR KULBIR SINGH PASS 2009 APR.
02257 KOKATE ABHISHEK SHYAMKANT PASS 2009 APR.
02258 KOKATE SANTOSH APPA ATKT 2009 APR.
02259 KOKATE TEJAS VISHWANATH SUVARNA FAIL 2009 APR.
02260 KOLAMBEKAR SARIKA SURESH SUCHITA ATKT 2009 APR.
02261 KOLEKAR ULHAS RAGHUNATH ABS 2009 APR.
02262 KOLI SAGAR SHANTARAM RANJANA PASS 2009 APR.
02263 KOLKAR BHAKTI MAHADEO KIRAN ATKT 2009 APR.
02264 KOLLURI LATA BABUNARSAIYYA SHARDA ABS 2009 APR.
02265 KOMBE GURUNATH MAHADEV PARVATI ATKT 2009 APR.
02266 KONDASKAR RITESH RAMESH RESHMA ATKT 2009 APR.
02267 KONGARI BALAJI SHIVAJI ABS 2009 APR.
02268 KOPARDEAR YOGITA ANAND ABS 2009 APR.
02269 KORDAY SAMPADA VINAY REKHA PASS 2009 APR.
02270 KORGAONKAR GAURAV SHANKAR SHEETAL PASS 2009 APR.
02271 KORGAVKAR DEEPIKA ANIL ARCHANA PASS 2009 APR.
02272 KOTHARI MITESH PRAVIN ABS 2009 APR.
02273 KOTIAN NAVEENA SHRINIVAS ATKT 2009 APR.
02274 KOTIAN SHWETA SUNDER GEETA PASS 2009 APR.
02275 KOVALE VAISHALI SURESH PUSHPA PASS 2009 APR.
02276 KPTREKAR SATISH SUNIL ATKT 2009 APR.
02277 KRISHNA SHARMA AGDISHHAZAMBI N FAIL 2009 APR.
02278 KRISHNAN PRATIK SURESH ANITHA PASS 2009 APR.
02279 KUDEKAR NITIN PRABHAKAR ABS 2009 APR.
02280 KULARIA PARVATI MASHARAM NAINI PASS 2009 APR.
02281 KULAYE DARSHAN ASHOK FAIL 2009 APR.
02282 KULAYE MADHURI MADHUKAR MALATI ATKT 2009 APR.
02283 KULSUM MOHAMMED ISMAIL QAARI ZOHRA PASS 2009 APR.
02284 KUMAR RAJ RAMSAMUJH FULWANTI FAIL 2009 APR.
02285 KUMAR TANIYA INDRA BEENA ABS 2009 APR.
02286 KUMARI SAKPAL SUSHMA SHANKAR ATKT 2009 APR.
02287 KUMBHAR CHANDANI PARDESHI BECHANI PASS 2009 APR.
02288 KUNDER TARUN KUMAR SHAKILA FAIL 2009 APR.
02289 KUNWAR UPENDRA HARK FAIL 2009 APR.
02290 KURNE SANJEEVANI BABU MAHANANDA ATKT 2009 APR.
02291 KURTADKAR KIRAN YASHWANT SUNANDA FAIL 2009 APR.
02292 KUTTY SHAKIL AHMED ATKT 2009 APR.
02293 LAD GANESH VISHWANATH VAISHALI FAIL 2009 APR.
02294 LAD PRANALI BALKRISHNA SUNITA PASS 2009 APR.
02295 LAD RESHMA PRABHKAR PRATIBHA PASS 2009 APR.
02296 LAHA ARPAN FAIL 2009 APR.
02297 LALA AAQIB HUSSAIN YASHMEEN ABS 2009 APR.
02298 LATAM NILESH PRAKASH ABS 2009 APR.
02299 LELE PRITI SANDEEP PASS 2009 APR.
02300 LOBO GILROY LARRY JOHN PASS 2009 APR.
02301 LOBO JOY SALVADOR FELICIA FAIL 2009 APR.
02302 LOBO PRINCIA IVAN WILLMA ATKT 2009 APR.
02303 LOBO TONY ROBERT CECILIA ABS 2009 APR.
02304 LODHA NIRMAL NARENDRA MANJU PASS 2009 APR.
02305 LOHAR PRIYA NARAYAN SARLA PASS 2009 APR.
02306 LOHIA PARAMJEET GURUBAKSH SINGH R FAIL 2009 APR.
02307 LOLADIA ASHFAQ ABDUL HASINA ATKT 2009 APR.
02308 LONDIYA SANA ABDUL SATTAR PASS 2009 APR.
02309 LONKAR SUNNY ASHVINIKUMAR FAIL 2009 APR.
02310 LOPES SEDRICK REMEDIOS ATKT 2009 APR.
02311 LOTE BAJIRAO PRABHAKAR DNYANATA PASS 2009 APR.
02312 MACHADO VINITA WLLFRED VILMA PASS 2009 APR.
02313 MAHADIK AHMEDKHAN JAFARKHAN ABS 2009 APR.
02314 MADHAV SUPRIYA SATYAVAN SMITA FAIL 2009 APR.
02315 MADYE BHUPESH ARUN SHARADA ATKT 2009 APR.
02316 MAHADE VIKRANT KAILASH ARTHI PASS 2009 APR.
02317 MAHADIK ANIL SHANKAR SUREKHA ATKT 2009 APR.
02318 MAHADIK MANISH VIJAY ABS 2009 APR.
02319 MAHADIK ROHIT CHANDRAKANT SUCHITA ABS 2009 APR.
02320 MAHADIK SANDHYA TUKARAM SUNITA FAIL 2009 APR.
02321 MAHADIK SONAL SUNIL SUCHITA ABS 2009 APR.
02322 MAHADIK SUJATA TUKARAM SUNITA ATKT 2009 APR.
02323 MAHADIK VINOD VASANT SUNITA FAIL 2009 APR.
02324 MAHAJAN SUVARNA VIJAY VIDYA PASS 2009 APR.
02325 MAHARANA RINKY RAMCHANDR THUNU PASS 2009 APR.
02326 MAHARANA VIKRAMKESHARI VIJAY GEETA PASS 2009 APR.
02327 MAIN ASHWIN NARAYAN SHILPA PASS 2009 APR.
02328 MAINGADE GANESH GOVIND GEETA FAIL 2009 APR.
02329 MAKANDAR TANVEER HAROON RASHID J ATKT 2009 APR.
02330 MAKWANA DHAVAL DINESH SONI FAIL 2009 APR.
02331 MAKWANA DIPIKA DILESH LALITABEN ATKT 2009 APR.
02332 MAKWANA SUMIT MAHESH CHETANA ABS 2009 APR.
02333 MAKWANA UMESH CHHAGAN JAYA ABS 2009 APR.
02334 MALANKAR ASHISH KRISHNA SHILPA FAIL 2009 APR.
02335 MALEKAR RAMCHANDRA VISHRAM ABS 2009 APR.
02336 MALI ANU SEVALAL ATKT 2009 APR.
02337 MALI KISHANPRASAD PUNVASI MUNNIDEVI ATKT 2009 APR.
02338 MALI SWAPNA KASHINATH JIJABAI FAIL 2009 APR.
02339 MALIK AFTAB SALIM AKHTARI ABS 2009 APR.
02340 MALIK GULNAZ BEGUM SAMIULLAH FAIL 2009 APR.
02341 MALIK HASAN HAMID FAIL 2009 APR.
02342 MALUSARE ATUL MANOHAR SHARADA PASS 2009 APR.
02343 MALVI SHIVAJI DADU VALU ATKT 2009 APR.
02344 MALVIYA HARISH BHOLARAM POONAM FAIL 2009 APR.
02345 MANDAVKAR ASHISH SHANTARAM SUVARNA FAIL 2009 APR.
02346 MANDAVKAR SANDEEP SAHADEV SUNITA FAIL 2009 APR.
02347 MANDGE RATNA ASHOK ABS 2009 APR.
02348 MANDVAKAR DASHRATH SHANKAR ABS 2009 APR.
02349 MANE GANESH MAHADEV SUNANDA ATKT 2009 APR.
02350 MANE RAKESH ATMARAM ATKT 2009 APR.
02351 MANE TEJASWINI RAMESH SMITA PASS 2009 APR.
02352 MANGAONKAR DIPTI DASHRATH DEEPALI FAIL 2009 APR.
02353 MANGEHEENA THAKARSHI NIRMALA ATKT 2009 APR.
02354 MANGULE JAGDISH BABU ABS 2009 APR.
02355 MANJAREKAR SUVARNA LAXMAN YASHODA ATKT 2009 APR.
02356 MANJREKAR ARATI SUBHASH ATKT 2009 APR.
02357 MANJREKAR PRASAD NITIN NIKITA FAIL 2009 APR.
02358 MANJREKAR RAKESH VIJAY FAIL 2009 APR.
02359 MANKAME HITESH PRAKASH PRATIMA FAIL 2009 APR.
02360 MANSLEE NITESH TULSHIRAM BHARTI ABS 2009 APR.
02361 MANSOORI SHABBIR RAZA SAHIDA FAIL 2009 APR.
02362 MANSURI ASHRAF IMAMUDDIN PASS 2009 APR.
02363 MANTRI TUSHAR RAMCHANDRA RAJESHWAR FAIL 2009 APR.
02364 MARAL SWAPNIL HANUMANT ABS 2009 APR.
02365 MARATHE RUCHIKA KASHIRAM KUMUDINI PASS 2009 APR.
02366 MARCHANDE PRASHANT BHAGURAM ATKT 2009 APR.
02367 MARGAJ SANJEEVANI MADHUKAR ATKT 2009 APR.
02368 MAROO MAYANK GAJENDRA LATA PASS 2009 APR.
02369 MARTUL DARSHANI PARSHURAM ATKT 2009 APR.
02370 MARU RAHUL DINESH HANSA ATKT 2009 APR.
02371 MARU VAISHALI ANKIT PASS 2009 APR.
02372 MASCARENHAS SEDRICK SYLVESTER CLARA FAIL 2009 APR.
02373 MASTUD TRUPTI BALCHANDRA SEEMA ATKT 2009 APR.
02374 MASURKAR KUNAL VITHAL KOMAL ATKT 2009 APR.
02375 MATAL ASHWIN RAVIPRAKASH SUNITA PASS 2009 APR.
02376 MATHAIS LAVINA BENEDICT SELMA PASS 2009 APR.
02377 MATHAIS MARY KPMATHEW ELSY MATHEW ATKT 2009 APR.
02378 MATHEW ROBIN MATHAIKUTTY ROSAMMA ABS 2009 APR.
02379 MATHKAR DARSHNA SADASHIV SUMITRA FAIL 2009 APR.
02380 MATI DIBAKAR KISHOR SULOCHANA ATKT 2009 APR.
02381 MATKAR ANAND AMAR LATA FAIL 2009 APR.
02382 MATKAR VARSHA TUKARAM VAISHALI PASS 2009 APR.
02383 MAYEKAR DARSHANA VISHRAM VINITA PASS 2009 APR.
02384 MAYEKAR PANKAJ VILAS VAISHALI ATKT 2009 APR.
02385 MAYEKAR PRADNYA DEEPAK DARSHNA ABS 2009 APR.
02386 MAYEKAR TEJASHRI SHRIRAM JYOTSNA ABS 2009 APR.
02387 MD MINNATTULLAH MD ASLAM RAUNAK ARA ATKT 2009 APR.
02388 MD SAIFUR RAHMAN ASAD FAIL 2009 APR.
02389 MD SHAHNAWAZ ALAM FAIL 2009 APR.
02390 MEDHEKAR RUPESH SHANKAR ATKT 2009 APR.
02391 MEHRA AKSHAT ANIL ALKA PASS 2009 APR.
02392 MEHTA CHANDNI PRAKASH ALKA PASS 2009 APR.
02393 MEHTA ISHANI NAYAN PASS 2009 APR.
02394 MEHTA MANTHAN JITENDRA VARSHA PASS 2009 APR.
02395 MEHTA RAVI DEEPAK SEETA FAIL 2009 APR.
02396 MEHTA RITU SATISHKUMR PUSHPA PASS 2009 APR.
02397 MEHTA SONAL NARENDRA FAIL 2009 APR.
02398 MEHWAL RUCHI HAJARI HARSHA PASS 2009 APR.
02399 MEMON IMRAN MANSOOR SHAMEEM PASS 2009 APR.
02400 MEMON SALMAN ABDUL RAHIM PASS 2009 APR.
02401 MENDONCA CHRIS XAVIER ANGELIN PASS 2009 APR.
02402 MENDONSA NANCY WALTER IRIEN ABS 2009 APR.
02403 MENDONZA PEARL DERRICK CARMELINE PASS 2009 APR.
02404 MENEZES DIANA PEDRO ROSEMARY FAIL 2009 APR.
02405 MENEZES LOYSON NISHAL JACINTHA ATKT 2009 APR.
02406 MERCHANT INISH URMILA DIPTI ABS 2009 APR.
02407 MERCHANT SALIMA SHABBIR MEENAZ PASS 2009 APR.
02408 MERCHANT SHAMS HAIDERALI GULSHAN PASS 2009 APR.
02409 MESTRI GEETA BHIKAJI SULOCHNA FAIL 2009 APR.
02410 MESTRY DASHARATH VIJAY PRAMILA PASS 2009 APR.
02411 MESTRY DEEPALI MURLIDHAR NALINI ABS 2009 APR.
02412 MESTRY DEEPALI PRADIP SUJATA FAIL 2009 APR.
02413 MESTRY MANOJ MANDHAR MADHURI PASS 2009 APR.
02414 MESTRY NITIN BUDHAJI FAIL 2009 APR.
02415 MESTRY TRUPTI GUNDU SUHASINI ABS 2009 APR.
02416 MHATRE MAYUR MOTIRAM JAYVANTI FAIL 2009 APR.
02417 MHATRE POOJA GAJANAN KUSUM PASS 2009 APR.
02418 MHATRE PRANALI ASHOK FAIL 2009 APR.
02419 MIRCHANDANI KRATI VIJAY NEETA PASS 2009 APR.
02420 MIRJOLKAR VAISHALI POONAJI SUNANDA FAIL 2009 APR.
02421 MIRKAR MARUTI DASHRATH ATKT 2009 APR.
02422 MIRZA SUMMAIYA YUNUS RUBINA PASS 2009 APR.
02423 MISHRA MANISH LALIT RATNA ATKT 2009 APR.
02424 MISHRA RAHUL KUMAR BALRAM ABS 2009 APR.
02425 MISHRA RAJESH SUBHODH BABITA ATKT 2009 APR.
02426 MISHRA SUMAN BAKELAL SHUBHAVATI ABS 2009 APR.
02427 MISHRA TARUN DHARMDEO MALTIDEVI ATKT 2009 APR.
02428 MISTRY MOHD ARIF AYUB ATKT 2009 APR.
02429 MISTRY SIDDHARTH RAJENDRA KIRAN ATKT 2009 APR.
02430 MITRA IMONKALYAN PARTHA DEBJANI ABS 2009 APR.
02431 MITTAL SIDDHANT PRAKASH SUNITA PASS 2009 APR.
02432 MOHAD NILESH VIJAY NEETA ABS 2009 APR.
02433 MOHAMMED MOINSHADAB MOHAMEDALI HASATKT 2009 APR.
02434 MOHD IDREES GYASUDDIN TALIBA ABS 2009 APR.
02435 MOHD WASEEM ZAREEF ISHRAT JAHAN ABS 2009 APR.
02436 MOHITE KAUSHIK RAMESH NAMRATA PASS 2009 APR.
02437 MOHITE PRAKASH ASHOK ABS 2009 APR.
02438 MOHITE REKHA MANOHAR MANISHA ABS 2009 APR.
02439 MOHITE RUPALI PANDURANG SANGITA FAIL 2009 APR.
02440 MOHITE SANJAY GUNAJI ANUSAYA ATKT 2009 APR.
02441 MOHITE SHOBHA MADHUKAR KAMAL PASS 2009 APR.
02442 MOLAWADE SHUBHANGI BAPURAO PASS 2009 APR.
02443 MOLESHRI SANJAY KANTI RAMILA FAIL 2009 APR.
02444 MOHAMMAD SHARIF SHAFI MEHRUNNISA PASS 2009 APR.
02445 MOMIN BINISH NIZAR ABS 2009 APR.
02446 MOMIN MEHRUNNISA MOHD MASTAN HAJIRABABS 2009 APR.
02447 MOOLYA PRAVEEN HIRIYANNA ATKT 2009 APR.
02448 MORANI SHAZA KARIM ZAHRA PASS 2009 APR.
02449 MORE DIPIKA DEEPAK SUREKHA ATKT 2009 APR.
02450 MORE MAHESH NARAYAN ABS 2009 APR.
02451 MORE MANISHA MAHADEV VANDANA ABS 2009 APR.
02452 MORE NILESH BHASKAR CHANDA ATKT 2009 APR.
02453 MORE RAHUL EKNATH ATKT 2009 APR.
02454 MORE RAHUL SUBHASH SHOBHA ATKT 2009 APR.
02455 MORE ROHAN ANANT ABS 2009 APR.
02456 MORE SAGAR PRAKASH ABS 2009 APR.
02457 MORE SHRADDHA BALKRISHNA KANCHAN FAIL 2009 APR.
02458 MORE SONALI SUNIL SUNITA FAIL 2009 APR.
02459 MORE SUBHASH SHIVRAM FAIL 2009 APR.
02460 MORE SUSHIL ASHOK FAIL 2009 APR.
02461 MORE SWATI VIJAY KUSUM ABS 2009 APR.
02462 MORE SWETA VIJAY KUSUM PASS 2009 APR.
02463 MORE TEJASHRI CHANDRAKANT PASS 2009 APR.
02464 MORE TEJASHRI PANDURANG SUVARNA PASS 2009 APR.
02465 MORE VINEETH SURESH SNEHAL ATKT 2009 APR.
02466 MOREY SHRIKANT PUNDLIK PRITUM ABS 2009 APR.
02467 MOTORNALA ARAFAT FAROOK SHABANA ABS 2009 APR.
02468 MULAM ABHISHEK BABAN VIJAYA FAIL 2009 APR.
02469 MULE SARIKA SURESH SHOBHA ATKT 2009 APR.
02470 MULIK RUPA PANDURANG RUKMINI ATKT 2009 APR.
02471 MULLA NAVED NOORMOHAMMED RASHIDA ATKT 2009 APR.
02472 MULLANI RUBINA MUSABHAI ABS 2009 APR.
02473 MULTANI NAVALDEEP SINGH TAPINDER S ABS 2009 APR.
02474 MUNDE RAJASHRI CHANDRAKANT SUGANDHAABS 2009 APR.
02475 MUNGEKAR MANALI VINAYAK VANITA ATKT 2009 APR.
02476 MUNGEKAR RITESH ANAND APRANA ATKT 2009 APR.
02477 MUNGEKAR YAMINI SHASHIKANT MAMTA ATKT 2009 APR.
02478 MUNIYANDY MEENA JOSEPH FAIL 2009 APR.
02479 MUPPARAJU NAGA CHAITANYA BABU ABS 2009 APR.
02480 MUTHURAJA AGANANDAM DORAISWAMY FAIL 2009 APR.
02481 NACHNEKAR RUPESH GANPAT PRATIBHA ABS 2009 APR.
02482 NAG ARIJIT PINAKI ATKT 2009 APR.
02483 NAGARKAR SUPRIYA SADANAND KALPANA PASS 2009 APR.
02484 NAGAVANE PRATIBHA HARISHCHANDRA L ATKT 2009 APR.
02485 NAHID BI MOHAMMED YUNUS SAFIYA ATKT 2009 APR.
02486 NAIK ASMA NISAR NASIM ATKT 2009 APR.
02487 NAIK KRUSHAN TIMIR MADHAVI PASS 2009 APR.
02488 NAIK MINALI RAJARAM RUPALI ATKT 2009 APR.
02489 NAIK PRADNYA YASHAVANT YOGINI PASS 2009 APR.
02490 NAIK SUJATA RAGHUNATH RANJANA ATKT 2009 APR.
02491 NAIK TEJASVI VASUDEV SUMITRA PASS 2009 APR.
02492 NAIK TRUPTI NAMDEV NIRMALA PASS 2009 APR.
02493 NAIR PRATIMA SARATCHANDRAN PASS 2009 APR.
02494 NAIR ROOPA PREM RAJANI ATKT 2009 APR.
02495 NAIR SRIDEVI MURALIDHARAN KANKAMMA PASS 2009 APR.
02496 NAKWAL GANESH VEERAIAH PADMA FAIL 2009 APR.
02497 NAME KALPANA SHANTARAM SARITA PASS 2009 APR.
02498 NANCHE YOGESH DIGAMBER SULBHA ATKT 2009 APR.
02499 NANGIA PRANAV RAKESH MADHU PASS 2009 APR.
02500 NARKAR ANITA KESHAV SUHASINI FAIL 2009 APR.
02501 NARKAR JYOTSNA RAMCHANDRA RANJANA PASS 2009 APR.
02502 NARVANKAR PRIYANKA RAMESH RASIKA ABS 2009 APR.
02503 NARVEKAR GANGARAM SANTOSH PUNAM ABS 2009 APR.
02504 NATE VIDHYA RAMESH MAYA ABS 2009 APR.
02505 NATEKAR GAUTAM GOPINATH R ABS 2009 APR.
02506 NATUSKAR VARSHA VIJAY ABS 2009 APR.
02507 NAWALE GEETA CHANDRAKANT LAXMI ATKT 2009 APR.
02508 NAYAK PRAKASH KESHAR ABS 2009 APR.
02509 NAYAK SWAPNA HARISH VARSHA ATKT 2009 APR.
02510 NEGI SNEHA VIRENDRA LAXMI ATKT 2009 APR.
02511 NEGI SONAM SISPAL VEENA ABS 2009 APR.
02512 NETTERWALA TASNEEM SAIFUDDIN FIZZA PASS 2009 APR.
02513 NEVAGI DARSHANA GUNDU GULABI ATKT 2009 APR.
02514 NEVAREKAR KISHOR JAYWANT ATKT 2009 APR.
02515 NEVATIA SAGAR SHUSHILKUMAR PASS 2009 APR.
02516 NIJAPKAR KUSHAL SHIVRAM REKHA ATKT 2009 APR.
02517 NIKAM NILESHA LAVU LEENA ABS 2009 APR.
02518 NIKAM RESHMA GAJANAN SUNANDA PASS 2009 APR.
02519 NIKHAT MOHD IBRAHIM RUKHSANA FAIL 2009 APR.
02520 NIMBALKAR OMKAR CHANDRAKANT CHANDRAFAIL 2009 APR.
02521 NIRMAL KAVITA RAMSANESHI PREMA ATKT 2009 APR.
02522 NIRMAL SUNILKUMAR BACHAILAL NIRMALA ATKT 2009 APR.
02523 NISHAD ANKUSH HARINATH KAMLAWATI ABS 2009 APR.
02524 NITESH SURESH PATEL SHOBHA FAIL 2009 APR.
02525 NORONHA FRANCIS SILVESTER BENEDICTA ABS 2009 APR.
02526 MUNAGEKAR YASH NITIN PRITI ATKT 2009 APR.
02527 NUNES TREVOR SERGIO MARIA PASS 2009 APR.
02528 NURSUMAR SHIFABANU RAFIK YASMIN PASS 2009 APR.
02529 NYAYNIRGUNE ASHWINI KUMAR KRISHNA FAIL 2009 APR.
02530 OBERAI RUSHMIN MAHINDER MANJIT ABS 2009 APR.
02531 OJHA RATNESHKUMAR VINODKUMAR URMILAPASS 2009 APR.
02532 OTAVKAR MEENA NAMDEV NAMRATA PASS 2009 APR.
02533 PADWAL PUNAM VIJAY FAIL 2009 APR.
02534 PAILARKAR VARUN KESHAV RAJANI FAIL 2009 APR.
02535 PAKALA SHWETA MOHAN RAJSHREE PASS 2009 APR.
02536 PAL RAKESH GAUTAM KRISHNA ATKT 2009 APR.
02537 PALAV ATMARAM ZILU ABS 2009 APR.
02538 PALAV SHITAL KRISHNA SUHASINI ATKT 2009 APR.
02539 PALKAR RADHIKA AJAY VARSHA PASS 2009 APR.
02540 PALKAR SIDDHESH RAMA RUPALI PASS 2009 APR.
02541 PALVE NILESH VIJAY FAIL 2009 APR.
02542 PANCHAL ANKITA MAHEDRABHAI GODAVARI ATKT 2009 APR.
02543 PANCHAL ASHWINI ANANT AJITA ATKT 2009 APR.
02544 PANCHAL MADHURI BHARATBHAI ATKT 2009 APR.
02545 PANCHAL NIKITA MOHAN MOHINI FAIL 2009 APR.
02546 PANCHAL NITESH MANOHAR NIRMALA ATKT 2009 APR.
02547 PANCHAL NITESH NANDAKISHOR NAMRATA PASS 2009 APR.
02548 PANCHAL NITIN VIJAY VIDYA ATKT 2009 APR.
02549 PANCHAL PAYAL RAMANBHAI RAMILABEN PASS 2009 APR.
02550 PANCHAL VISHAL CHANDERKANT NUTAN ABS 2009 APR.
02551 PANDE DIVYA BHARAT PREMLATA PASS 2009 APR.
02552 PANDEY MRITYUNJAY BHRIGUNATH INDU ATKT 2009 APR.
02553 PANDEY NITESH VIJAY RADHA ABS 2009 APR.
02554 PANDEY SANTOSH SHIVNATH PREMA ABS 2009 APR.
02555 PANDIT RAHUL SAMSON SAYE SABA ATKT 2009 APR.
02556 PADVALKAR KAJAL GOVIND VAISHALI ATKT 2009 APR.
02557 PANI PUSHPANJALI SAHEB ATKT 2009 APR.
02558 PANICKER PRAVIN PRABHAKARAN FAIL 2009 APR.
02559 PANJABI MEGHA BHAGWAN LOVINA PASS 2009 APR.
02560 PANJALIA AMANDEEP KAUR MOHAN S ABS 2009 APR.
02561 PANVEKAR PALLAVI SHANTARAM SHALINI ATKT 2009 APR.
02562 PARAB ASHISH DEEPAK SUREKHA ATKT 2009 APR.
02563 PARAB CHAITALI ARJUN PASS 2009 APR.
02564 PARAB DEEPAK ANANT ANITA ABS 2009 APR.
02565 PARAB JYOTI VIJAYSHIL CHANDRAKALA ATKT 2009 APR.
02566 PARAB NIKHIL DILIP NAMRATA ATKT 2009 APR.
02567 PARAB PALLAVI SUBHASH SUPRIYA ATKT 2009 APR.
02568 PARAB PRANAY MOHAN MEENA ABS 2009 APR.
02569 PARAB PRASHANT PANDURANG DWARAKA ABS 2009 APR.
02570 PARAB PRATHEMESH SANJAY SAMPADA ABS 2009 APR.
02571 PARAB PRITI VIJAY VIJAYA PASS 2009 APR.
02572 PARAB RUPESH RAMESH RESHMA PASS 2009 APR.
02573 PARAB RUPESH VISHWANATH SUPRIYA PASS 2009 APR.
02574 PARAB SAGAR SADANAND SHITAL PASS 2009 APR.
02575 PARAB SAMEETA ASHOK ANURADHA ABS 2009 APR.
02576 PARAB SANTOSH BHAI RAJESREE PASS 2009 APR.
02577 PARAB SONAL CHANDRASHEKHAR SWAPNAL ABS 2009 APR.
02578 PARAB SWAPNALI JAYVANT PASS 2009 APR.
02579 PARAB TEJASHREE ASHOK ASHWINI PASS 2009 APR.
02580 PARASEKAR UJWALA NAMDEV ATKT 2009 APR.
02581 PAREKH KARAN CHANDRAKANT MEENA PASS 2009 APR.
02582 PARKAR MANMOHAN SURESH PASS 2009 APR.
02583 PARKER SANCHITA NIRMAL ATKT 2009 APR.
02584 PARMAR ABHISHEK MUKESH ASHA FAIL 2009 APR.
02585 PARMAR BHAGYASHRI KIRIT ATKT 2009 APR.
02586 PARMAR KIRAN GHANSHYAM HANSABEN PASS 2009 APR.
02587 PARMAR MAYUR RAMESH SHOBHA PASS 2009 APR.
02588 PARMAR VARSHABEN KANTILAL JYOTIBEN ATKT 2009 APR.
02589 PARSEKAR KISHORE SHANKAR PASS 2009 APR.
02590 PARTE MANISHA VIJAY ABS 2009 APR.
02591 PARTE NUTAN SUDHAKAR SUGANDHA PASS 2009 APR.
02592 PASHTE ANJU ANANT ANITA ATKT 2009 APR.
02593 PASHTE TRUPTI NARAYAN VANDANA PASS 2009 APR.
02594 PASSI MUKESH JAYRAM KUSUM FAIL 2009 APR.
02595 PASTE ANITA HARISHCHANDRA SUSHILA PASS 2009 APR.
02596 PATEL ALAM AZIZ SALMA FAIL 2009 APR.
02597 PATEL ASTHA BECHAR ANITA PASS 2009 APR.
02598 PATEL BHAVESH DASHRATH NIRUBEN ABS 2009 APR.
02599 PATEL CHINTANBHAI MANESHBHAI TARA PASS 2009 APR.
02600 PATEL DIVYESH DINESHCHANDRA MADHU FAIL 2009 APR.
02601 PATEL FARHA YAKUB NAFISA ATKT 2009 APR.
02602 PATEL JAYESH KARMAN RUDI PASS 2009 APR.
02603 PATEL KALPESH ASHOK SAVITA ABS 2009 APR.
02604 PATEL KANCHAN SURESH ARUNA FAIL 2009 APR.
02605 PATEL MEETA PRAVEEN MEENA PASS 2009 APR.
02606 PATEL NAJMA KARIM RAFT FAIL 2009 APR.
02607 PATEL NIMITA KISHORE PUSHPA ABS 2009 APR.
02608 PATEL PRANAV PREMJI CHANDRIKA ATKT 2009 APR.
02609 PATEL PRIYAL KAYUR NIYATI PASS 2009 APR.
02610 PATEL SANJAY PRABHUBHAI ATKT 2009 APR.
02611 PATEL SUNIL SURESH SHOBHA PASS 2009 APR.
02612 PATERE LALITA HARICHANDAR SUNDARA ABS 2009 APR.
02613 PATHAK DEEPAK RAMESH ATKT 2009 APR.
02614 PATHAK JYOTHI RAMESH NEELAM ABS 2009 APR.
02615 PATHAN AHMED CHANDSHAH JAHURABI ATKT 2009 APR.
02616 PATHAN IRSHAD SAMID KHADIJA FAIL 2009 APR.
02617 PATIL AMIT NARAYAN GEETA ABS 2009 APR.
02618 PATIL BHAGYASHRI PRAKASH SUNANDA ABS 2009 APR.
02619 PATIL DILIP HARISHCANDRA ATKT 2009 APR.
02620 PATIL HEMANGI DINKAR FAIL 2009 APR.
02621 PATIL MAHENDRA MARUTI VAISHALI FAIL 2009 APR.
02622 PATIL MANALI DEVIDAS PASS 2009 APR.
02623 PATIL MANISHA SUDARSHAN ABS 2009 APR.
02624 PATIL PRASHANTI PANDURANG SANDHYA ATKT 2009 APR.
02625 PATIL SAGAR DATTU MANGAL ATKT 2009 APR.
02626 PATIL SHILPA PANDURANG SUNANDA ABS 2009 APR.
02627 PATIL SNEHA SAKHARAM SHARDA PASS 2009 APR.
02628 PATIL SUSHANT SURESH PASS 2009 APR.
02629 PATIL TANUJA SHASHIKANT SHUBHANGI FAIL 2009 APR.
02630 PATIL TRUPTI ANANT FAIL 2009 APR.
02631 PATIL VAIBHAV VINAYAK MANINI FAIL 2009 APR.
02632 PATIL VIJAY RAMCHANDRA SARITA PASS 2009 APR.
02633 PATKAR POONAM VINAYAK VANITA ABS 2009 APR.
02634 PATKAR PRASHANT PRAKASH VAISHALI ABS 2009 APR.
02635 PATKAR SHAILESH ARUN RUPALI ATKT 2009 APR.
02636 PATKAR SUSHMITA SUBHASH SUSHMA ABS 2009 APR.
02637 PATNI MIRAL BHARAT ALKA FAIL 2009 APR.
02638 PATOLE MERCY FRANCIS LUCY ATKT 2009 APR.
02639 PATOLE SANDESH PRAKASH P FAIL 2009 APR.
02640 PAULRAJ THAYARANI SELVI PASS 2009 APR.
02641 PAWAR ABHISHEK MOHAN VANDANA PASS 2009 APR.
02642 PAWAR AJAY VISHNU VAISHALI PASS 2009 APR.
02643 PAWAR ARCHANA RAMDAS SUSHMA ABS 2009 APR.
02644 PAWAR AVINASH SOMA YELLUBAI FAIL 2009 APR.
02645 PAWAR DEEPAK SHYAM SAVITA ATKT 2009 APR.
02646 PAWAR DEVENDRA DILIP DIPIKA PASS 2009 APR.
02647 PAWAR MAHENDRA ANKUSH FAIL 2009 APR.
02648 PAWAR MANISHA SAHADEO SUVITA PASS 2009 APR.
02649 PAWAR NATARAJ SUNIL FAIL 2009 APR.
02650 PAWAR NILESH SHAHAJI SARUBAI ABS 2009 APR.
02651 PAWAR NITIN NARESH NALINI ATKT 2009 APR.
02652 PAWAR POONAM JALINDAR PASS 2009 APR.
02653 PAWAR RUPESH RAVINDRA NEETA PASS 2009 APR.
02654 PAWAR SACHIN PRABHAKAR SHELAJA FAIL 2009 APR.
02655 PAWAR SAMEER HARESH ATKT 2009 APR.
02656 PAWAR SANDEEP SHANTARAM ABS 2009 APR.
02657 PAWAR SHEETAL LAXMAN SUVARNA PASS 2009 APR.
02658 PAWAR SOPAN SHAMRAO ABS 2009 APR.
02659 PAWAR SUJATA UDAY URMILA ATKT 2009 APR.
02660 PAWAR UMESH ARUN VIMAL FAIL 2009 APR.
02661 PAWAR UMESH RAMCHANDRA PRATHIKSHA ABS 2009 APR.
02662 PAWAR VIKAS VIJAY FAIL 2009 APR.
02663 PAWDAY AAKASH KIRAN ARCHANA PASS 2009 APR.
02664 PAYER PARSHURAM NATHURAM FAIL 2009 APR.
02665 PAYGHAN RANJANA SUBHASH PUSHPA PASS 2009 APR.
02666 PEDNEKAR AMITA SUDHIR ASHA PASS 2009 APR.
02667 PEDNEKAR CHANDRASHEKHAR SURESH S ABS 2009 APR.
02668 PEDNEKAR NAVIN SATYAVAN SUCHITRA ATKT 2009 APR.
02669 PEDNEKAR VINAYA ULHAS SAPNA ATKT 2009 APR.
02670 PENDKALKAR SHITAL RAVINDRA KIRAN ABS 2009 APR.
02671 PEREIRA ALLAN VIVIAN ANTHONY FAIL 2009 APR.
02672 PEREIRA CHARLES NAVIN ABS 2009 APR.
02673 PEREIRA VISHAL ANTHONY CLARA PASS 2009 APR.
02674 PESHIMAM RAMEEZ KHALID ATKT 2009 APR.
02675 PESWANI HIMANSHU SATISH MEENU ATKT 2009 APR.
02676 PHADKE ABHIJIT AJIT JAMANNA PASS 2009 APR.
02677 PHANSEKAR KASTURI DNYANESHWAR PASS 2009 APR.
02678 PHONDJI MILIND RAMA RESHMA PASS 2009 APR.
02679 PILKE RESHMA PANDURANG YOGITA ATKT 2009 APR.
02680 PILLAI JEETENDRA RAJENDRA SHANTI PASS 2009 APR.
02681 PINGULKAR SIDDHESH GOVIND ABS 2009 APR.
02682 PINTO REENA JOSEPH PHILOMINA PASS 2009 APR.
02683 PINTO SAVIO SEBASTIAN PHILOMENA ABS 2009 APR.
02684 PIRANI MUNIRA MUNAWARALI SALMA ATKT 2009 APR.
02685 PODDAR YASHVARDHAN KAILASH ABS 2009 APR.
02686 POMBHALE VIJAY NAMDEV KUSUM PASS 2009 APR.
02687 POOJARI CHANDRVATI SANJEEVA ATKT 2009 APR.
02688 POOJARI DEEPIKA SANJEEVA YASHODHA PASS 2009 APR.
02689 POOJARI MUKESH BHASKAR USHA PASS 2009 APR.
02690 POOJARY JAYALAXMI SUNDAR RAMANI ATKT 2009 APR.
02691 POOJARY JYOTI DEJU SHANTHA ATKT 2009 APR.
02692 POOJARY MAHESH RAMESH ABS 2009 APR.
02693 POOJARY PRADEEP JAGANNATH ATKT 2009 APR.
02694 POOJARY SACHIN SEEMA GUNAVATI ATKT 2009 APR.
02695 POSHICKAR MANOHAR SATISH SAVITA ABS 2009 APR.
02696 POYREKAR TANVI GANPAT SUPRIYA PASS 2009 APR.
02697 PRADHAN PRASANNA RAMCHANDRA ABS 2009 APR.
02698 PRADHAN SANTOSH KUMAR AKSHAY S ATKT 2009 APR.
02699 PRAJAPATI MAYA SATENDRAKUMAR ASHA PASS 2009 APR.
02700 PRAJAPATI RINKU NAGENDRA ATKT 2009 APR.
02701 PRASAD AURELIUS WILANDER MICHAEL FAIL 2009 APR.
02702 PRASAD LAXMIDEVI VIJAY REENADEVI PASS 2009 APR.
02703 PRASAD SAVIO TEDDY FAIL 2009 APR.
02704 PUJARE DARSHANA DATTARAM SMITA PASS 2009 APR.
02705 PUJARI NIKITA BALARAM SAVITRI ATKT 2009 APR.
02706 PUJARI SHILPA SURESH SUJATA PASS 2009 APR.
02707 PUJARI SUJATA SANJAY SEETA PASS 2009 APR.
02708 PUNJ MRRINALI TARUN PASS 2009 APR.
02709 PURAD BABITA NARSAYYA MEENA ATKT 2009 APR.
02710 PUTHRAN CHITRA NAGESH NIRMALA ATKT 2009 APR.
02711 QURASHI NAUSHEEN NOOR MD PASS 2009 APR.
02712 QURESHI HUMERA SHAKIRALI ROSHAN FAIL 2009 APR.
02713 QURESHI MOHAMMED ANISH ABDUL WAHID PASS 2009 APR.
02714 QURESHI MOHD IQBAL MUSHTAQ NAJMA PASS 2009 APR.
02715 QURESHI RUHI ABDUL QAIYUM NIGAR PASS 2009 APR.
02716 QURESHI SABA MANWAR ABS 2009 APR.
02717 QURESHI VZMA ANJUM AKHTAR HUSAIN PASS 2009 APR.
02718 RAAJ MALVIKA BOBBY REENA PASS 2009 APR.
02719 RABHADIA JYOTI RAMESH KAVITA ATKT 2009 APR.
02720 RADE DEEPALI MAHENDRA JAYSHREE ATKT 2009 APR.
02721 RAGHWAN MITCHEAL MICHEAL ATKT 2009 APR.
02722 RAHATE BHARATI CHANDRAKANT C ATKT 2009 APR.
02723 RAHATWAL PRITI PARASHURAM SUNITA ABS 2009 APR.
02724 RAI ABHIMANYU RAMNAGINA SONMATIDEVI PASS 2009 APR.
02725 RAI AJAY RAMNAGINA SONMATIDEVI PASS 2009 APR.
02726 RAI INDRASEN MITHILESH USHA ABS 2009 APR.
02727 RAI PRITI ANANDKUMAR REKHARAI ABS 2009 APR.
02728 RAI REENA RAM DHANI PASS 2009 APR.
02729 RAJAK SANTOSHKUMAR SITARAM K ABS 2009 APR.
02730 RAJPUT AMRITA ASHOK NEEMA ABS 2009 APR.
02731 RAJPUT HIMMAT KHIMSINGH BABYBAI PASS 2009 APR.
02732 RAJPUT SURAJ SINGH MANOHAR SINGH FAIL 2009 APR.
02733 RAJPUT VIRENDRA RAMJI VANITA ABS 2009 APR.
02734 RAKAN MAYSAMALI SAFDARALI SUFIYA PASS 2009 APR.
02735 RAKTE MADHURI MOHAN MANALI ATKT 2009 APR.
02736 RAM RAVISHANKAR RAMDAS AMLA ABS 2009 APR.
02737 RANA SUNITA ABBAL SINGH PHULE ABS 2009 APR.
02738 RANDHIR TEJASHRI BHAGWAN SUSHMA PASS 2009 APR.
02739 RANE CHETAN DEVDAS DEVYANI FAIL 2009 APR.
02740 RANE CHETAN SURESH SUREKHA FAIL 2009 APR.
02741 RANE JYOSTNA JAYSINGH JAYSHREE FAIL 2009 APR.
02742 RANE MILIND MANOHAR MEENAKSHI ABS 2009 APR.
02743 RANE NILESH SHAMSUNDAR SHILPA ABS 2009 APR.
02744 RANE PRATIKSHA PRABHAKAR POONAM ATKT 2009 APR.
02745 RANE SHIVRAM VASUDEV VASUDHA ABS 2009 APR.
02746 RANE SHWETA SATYAVAN SUNANDA ATKT 2009 APR.
02747 RANE SMITA ANSHYAM FAIL 2009 APR.
02748 RANE SUPRABHA RAGHOJI SHEELA PASS 2009 APR.
02749 RANE VAISHALI MORESHWAR SUVARNA PASS 2009 APR.
02750 RANE YOGESH VILAS ATKT 2009 APR.
02751 RANGAPURE PRASHANT CHANDRAKANT PASS 2009 APR.
02752 RANGOONI SAIFULLA AZADULLA MUMTAZ ABS 2009 APR.
02753 RAO VINEET SUDHIR SHASHIKALA ABS 2009 APR.
02754 RAR RIZWANA FAROOQUE REHANA ABS 2009 APR.
02755 RATHOD HARSHAD LAKHADHIR DINA FAIL 2009 APR.
02756 RATHOD LEENA RAMANLAL ALKA ATKT 2009 APR.
02757 RATHOD MAYUR JALUBHAI LAXMI ATKT 2009 APR.
02758 RATHOD MEHA ASHOK SHOBHNA PASS 2009 APR.
02759 RATHOD SANDIP SURESH ABS 2009 APR.
02760 RAUL PRAKASH YASHWANT JAYASHREE FAIL 2009 APR.
02761 RAUL PRAVIN PANDHARINATH ATKT 2009 APR.
02762 RAUL SHUBHA DASHRATH SULOHANA PASS 2009 APR.
02763 RAUSHAN JAHAN SIRAJUDDIN ABS 2009 APR.
02764 RAUT MAHENDRA KRISHNA ABS 2009 APR.
02765 RAUT PRITI ASHOK FAIL 2009 APR.
02766 RAVAL AMITA INDUKUMAR SAROJBEN ATKT 2009 APR.
02767 RAVL SHANKAR BHASKAR BHARTI FAIL 2009 APR.
02768 RAWAL MILTON SURESH PARVATI ABS 2009 APR.
02769 RAWAT SUNIL SINGH SHERSINGH SAVITRI ATKT 2009 APR.
02770 REDDY BHAGYALAXMI BHIM ATKT 2009 APR.
02771 REDDY KARNATI RAGHURAM ABS 2009 APR.
02772 RODRIGUES JACKSON ALFRED FAIL 2009 APR.
02773 RODRIGUES JESUN LUIS FAIL 2009 APR.
02774 RODRIGUES SHARITA ANTHONY PHILOMENA PASS 2009 APR.
02775 ROKADE DEVDATTA HEMANT VIDYA ABS 2009 APR.
02776 ROSHYARA CHETRAJ BHAWANIPRASAD DURGPASS 2009 APR.
02777 ROY ASHISH ARUN PASS 2009 APR.
02778 ROY GANGESH KARAN BIMALDEVI FAIL 2009 APR.
02779 RUKE NAMRATA RAVINDRA ATKT 2009 APR.
02780 SACHDEV DHIRAJ ASHOKKUMAR ABS 2009 APR.
02781 SACHDEV RAHUL PARSHOTAM ATKT 2009 APR.
02782 SADHAYE MADHURI CHANDRASHEKHAR C ABS 2009 APR.
02783 SAGAVEKAR PRIYA SUBHASH SHUBHAGI ABS 2009 APR.
02784 SAGVEKAR DAKSHATA DEEPAK JYOTI PASS 2009 APR.
02785 SAGVEKAR SUNIL PARSHURAM SUREKHA ATKT 2009 APR.
02786 SAH DEEPAK KUMAR JAGLAL REKHA FAIL 2009 APR.
02787 SAIYED SOEB ABDUL AZIZ PASS 2009 APR.
02788 SAKPAL NAVIN CHANDRAKANT SAVITA PASS 2009 APR.
02789 SAKPAL NAYNA GOVIND GEETANJALI PASS 2009 APR.
02790 SAKPAL NITESH SHYAM FAIL 2009 APR.
02791 SAKPAL REKHA DATTARAM LAXMI FAIL 2009 APR.
02792 SALAVI SWAPNIL RAMCHANDRA ATKT 2009 APR.
02793 SALGAONKAR SWAPNIL SHANKAR SNEHA FAIL 2009 APR.
02794 SALIAN AVINASH GANGADHAR REKHA ABS 2009 APR.
02795 SALIAN GANESH KARIYA KUSUMA ABS 2009 APR.
02796 SALINS ZUBIN RAVI GODWIN IDA ABS 2009 APR.
02797 SALUJA GULKRIT GURVINDER SALUJA R PASS 2009 APR.
02798 SALUNK PRAGATI PRABHAKAR ABS 2009 APR.
02799 SALUNKE SUMIT SUDHAKAR ATKT 2009 APR.
02800 SALVI MINAL MAHENDRA MEENAKSHI FAIL 2009 APR.
02801 SALVI MRUDULESH CHANDRASHEKAHR S FAIL 2009 APR.
02802 SALVI PRATIBHA AJIT PASS 2009 APR.
02803 SALVI SHEETAL ANANT NIRMALA ATKT 2009 APR.
02804 SAMAL GANESH ASHOK LAXMI PASS 2009 APR.
02805 SAMANT AASHISH HARESHBHAI NEHABEN ABS 2009 APR.
02806 SANDAM KANCHAN RAJARAM RAJESHREE ABS 2009 APR.
02807 SANDEWAL WILLSON DANIEL SAROJA ATKT 2009 APR.
02808 SANGHVI BANSRI ASHWIN MAYURI PASS 2009 APR.
02809 SANJAY SASIDHARAN FAIL 2009 APR.
02810 SANSOA SIMARJEETKAUR TITOSINGH ABS 2009 APR.
02811 SAPTE SURAKSHA SUDHAKAR SUNETRA FAIL 2009 APR.
02812 SARMALKAR SNEHA SANTOSH ATKT 2009 APR.
02813 SAROJ RACHANA RAMSEVAK PASS 2009 APR.
02814 SARVAIYA IRFAN ABDUL GAFFAR ATKT 2009 APR.
02815 SARVANDE SUMIT SHRIKANT SUVARNA FAIL 2009 APR.
02816 SARVANKAR SUPRIYA BALKRISHNA SUJATA FAIL 2009 APR.
02817 SATAM MAHENDRA MAHADEV PARVATI ABS 2009 APR.
02818 SATAM MANOJ MAHADEV PARVATI ABS 2009 APR.
02819 SATAM PRANITA SASDANAND SHUBHANGI FAIL 2009 APR.
02820 SATAM SUKUMAR PRAKASH SULAKSHANA FAIL 2009 APR.
02821 SATAM VINAYA VIDYANAND SULOCHANA FAIL 2009 APR.
02822 SATAMKAR SUNIL GOPAL ATKT 2009 APR.
02823 SATARDEKAR DEEPAK DATTARAM FAIL 2009 APR.
02824 SATLE SHUBHANGI TANAJI JAYSHREE PASS 2009 APR.
02825 SAVARDEKAR JYOTI NANDESH FAIL 2009 APR.
02826 SAVLA AVANI AMRITLAL USHA ABS 2009 APR.
02827 SAWANT AJIT ASHOKA ASHWINI FAIL 2009 APR.
02828 SAWANT AMIT VILAS DEEPIKA ATKT 2009 APR.
02829 SAWANT DEVENDRA DATTARAM ABS 2009 APR.
02830 SAWANT DEVENDRA PRAKASH PRATIBHA PASS 2009 APR.
02831 SAWANT DIPAK MOHAN SUNITA PASS 2009 APR.
02832 SAWANT GAURAV SUBHASH SUHASINI PASS 2009 APR.
02833 SAWANT JYOTI RAJESH RAJESHREE ABS 2009 APR.
02834 SAWANT KIRAN CHANDRAKANT PASS 2009 APR.
02835 SAWANT LAVKUMAR SHANTARAM VANDNA ATKT 2009 APR.
02836 SAWANT RATNAKAR BABAJI ARATI ABS 2009 APR.
02837 SAWANT RESHMA BABAJI PASS 2009 APR.
02838 SAWANT SAMEER SADANAND ATKT 2009 APR.
02839 SAWANT SANDIP ROHIDAS ABS 2009 APR.
02840 SAWANT SHITAL VISHNU VANITA FAIL 2009 APR.
02841 SAWANT SHRADDHA RAMESH PASS 2009 APR.
02842 SAWANT SONALI RAJARAM SHOBHA PASS 2009 APR.
02843 SAWANT SWAPNIL PRADEEP ATKT 2009 APR.
02844 SAWANT SWAPNIL VASANT MANGAL PASS 2009 APR.
02845 SAWANT VINOD RAMESHWAR VANMALA ATKT 2009 APR.
02846 SAWANT VISHESH PRAKASH TRIPTI FAIL 2009 APR.
02847 SAYED REHMAN USMAN MULLA RAHIMA FAIL 2009 APR.
02848 SAYED RIZWAN SALIM RUKSANA FAIL 2009 APR.
02849 SAYYAD MOHD FAROOQ ALI AHNED SHAKEE FAIL 2009 APR.
02850 SAYYED ISMAIL KASIM CHANDBI PASS 2009 APR.
02851 SAYYED MA FATHIMA AYUB RAHAMATUNESA PASS 2009 APR.
02852 SAYYED RAJU ALIMEHANDI KULSUM BEGAM ABS 2009 APR.
02853 SAYYED SAMAR ABBAS SAGID HUSSAIN ATKT 2009 APR.
02854 SAYYED SHAHEENA ABDUL REHMAN A ABS 2009 APR.
02855 SEHGAL SHAFFRANG ANIL SYLVIA ABS 2009 APR.
02856 SHAH BHAKTI NENSHIBHAI PASS 2009 APR.
02857 SHAH GEMINI KALPESH SHARMISHTA PASS 2009 APR.
02858 SHAH JIMIT NARESH SHAILA ATKT 2009 APR.
02859 SHAH KAINAT GUFRAN SAJID NASEEM PASS 2009 APR.
02860 SHAH KOMAL PRAVIN SARLA FAIL 2009 APR.
02861 SHAH MOHAMMAD AZEEM MOHAMMAD NOORATKT 2009 APR.
02862 SHAH NEHA ILESH JYOTSANA FAIL 2009 APR.
02863 SHAH PARTHIV KANTILAL FAIL 2009 APR.
02864 SHAH RACHIT VIJAY HINA PASS 2009 APR.
02865 SHAH RIA ASHWIN SUDHA PASS 2009 APR.
02866 SHAH RIKITA SHANTILAL MANJULA PASS 2009 APR.
02867 SHAH RUSHABH PANKAJ ABS 2009 APR.
02868 SHAH SAGAR CHANDRAKANT CHARULATA FAIL 2009 APR.
02869 SHAH SUNNY DHARAMSHI SUNITA PASS 2009 APR.
02870 SHAIKH ABDUL RAHIM ABDUR RAZZAQUE ATKT 2009 APR.
02871 SHAIKH ABDUL SAMI MOHD SAYED PASS 2009 APR.
02872 SHAIKH ABDULAHAFEEZ ABULAIS MUSHTARYPASS 2009 APR.
02873 SHAIKH AFRIN HAMEED NURJA PASS 2009 APR.
02874 SHAIKH AFSAR BADSHA HASINA ATKT 2009 APR.
02875 SHAIKH AJAMUDDIN SAHABAN SALAMA ABS 2009 APR.
02876 SHAIKH ALIZA MUSA NAAZ PASS 2009 APR.
02877 SHAIKH ANEES SHAHZADA FAIL 2009 APR.
02878 SHAIKH APSARA HARUN HAMIDA ATKT 2009 APR.
02879 SHAIKH AZHARUDDIN RIYAZUDDIN TASLIM ABS 2009 APR.
02880 SHAIKH FARHEEN ABDUL AZIZ YASMEEN PASS 2009 APR.
02881 SHAIKH FARID SHAFI REHANA ATKT 2009 APR.
02882 SHAIKH FARIN ABDUL GAFFAR FATHIMA ABS 2009 APR.
02883 SHAIKH FARZAN FAZAL DILSHAD PASS 2009 APR.
02884 SHAIKH FATIMABI SALIMUDDIN ATKT 2009 APR.
02885 SHAIKH FIROZA BISMILLA WAHIDA KHTOON ATKT 2009 APR.
02886 SHAIKH GULNAZ RAFIK SHERBANU ATKT 2009 APR.
02887 SHAIKH HARRIS ABDUL JAIS MUSTARI FAIL 2009 APR.
02888 SHAIKH HEENAKAUSER RAUF FARHAT PASS 2009 APR.
02889 SHAIKH HUSNABANO NISAR AHMED S PASS 2009 APR.
02890 SHAIKH IMRAN YUNUS PARVEEN FAIL 2009 APR.
02891 SHAIKH IRFAN ALLAUDDIN RUKHSANA ABS 2009 APR.
02892 SHAIKH IRSHAD BABU FAIL 2009 APR.
02893 SHAIKH ISRAR ISMAIL FAIL 2009 APR.
02894 SHAIKH JOIEB SHABIR REHANA FAIL 2009 APR.
02895 SHAIKH JUMED IKHLAQ FAIL 2009 APR.
02896 SHAIKH JUNAID ABDUL MAJEED SAJIYA ABS 2009 APR.
02897 SHAIKH JUNAID MOHAMMED ASLAM FAIL 2009 APR.
02898 SHAIKH KARIM ABDULRASHID SULTANA ABS 2009 APR.
02899 SHAIKH KHURSHID ALAM JAMILUDDIN K ATKT 2009 APR.
02900 SHAIKH LUBNA GOUSE MOUDDIN MEHJABEN ABS 2009 APR.
02901 SHAIKH MAINAZ ANJUM PARWEZ ATKT 2009 APR.
02902 SHAIKH MAKHDOOM ALI DAWALSHAH ABS 2009 APR.
02903 SHAIKH MEHJABIN MUKHTAR SHAMIM PASS 2009 APR.
02904 SHAIKH MOHAMAD SAMIR GULAM YASMIN PASS 2009 APR.
02905 SHAIKH MOHAMMADKAZIM AMIRHUSAIN ABS 2009 APR.
02906 SHAIKH MOHAMMED AADIL ABDUL RAZZAQUEFAIL 2009 APR.
02907 SHAIKH MOHD YUSUF MOHD HUSSAIN ATKT 2009 APR.
02908 SHAIKH MOHMED ASLAM ABDUL HAMID ABS 2009 APR.
02909 SHAIKH MOHSIN HAJI ABBAS FAIL 2009 APR.
02910 SHAIKH MOHSIN HUSSAIN ANJUM ABS 2009 APR.
02911 SHAIKH MOHSIN YASIN KHURSHIDA FAIL 2009 APR.
02912 SHAIKH MOULAALI NAEEM SHAMIM ABS 2009 APR.
02913 SHAIKH MUBINUDIN JALALUDDIN J FAIL 2009 APR.
02914 SHAIKH NADIM AZIM ZARINA ATKT 2009 APR.
02915 SHAIKH NAZIM JAHANGIR HALIMA BI FAIL 2009 APR.
02916 SHAIKH NAZNEEN MEHMOOD SHAMSHAD PASS 2009 APR.
02917 SHAIKH NILOFER ABDUL RAZZAK U ATKT 2009 APR.
02918 SHAIKH NOORALAM BAIDALAM SHADRUNNISAFAIL 2009 APR.
02919 SHAIKH OMAIR ABDUL HAMID RUKSANA ABS 2009 APR.
02920 SHAIKH RESHMA JAMIL AHMED PASS 2009 APR.
02921 SHAIKH RIZWAN KALAF HUSSAIN SALIHA ABS 2009 APR.
02922 SHAIKH RUBINA ABDUL KARIM MAQBOOL ABS 2009 APR.
02923 SHAIKH RUBINA ABDULLAH FAIL 2009 APR.
02924 SHAIKH RUKAIYA KADAR MAGBOOL TAIMUN FAIL 2009 APR.
02925 SHAIKH RUKAIYA MOHAMMAD TAHILALI ATKT 2009 APR.
02926 SHAIKH SALIM MEHBOOB M ABS 2009 APR.
02927 SHAIKH SALMA HASEEMALI NOORJAHAN ABS 2009 APR.
02928 SHAIKH SAMEER YUSUF ATKT 2009 APR.
02929 SHAIKH SHABANA AZIZ KHAIRUNISHA ABS 2009 APR.
02930 SHAIKH SHABINA ASEERUDDIN SHAHJAHAN FAIL 2009 APR.
02931 SHAIKH SHABNAM MOHAMMED SARORI PASS 2009 APR.
02932 SHAIKH SHABNAM RASHID PASS 2009 APR.
02933 SHAIKH SHAHANA LAIQUE AHMED MEHRUNI PASS 2009 APR.
02934 SHAIKH SHAHBAZ SALIM SALEHA PASS 2009 APR.
02935 SHAIKH SHAHEEN IMRAN KAISAREE PASS 2009 APR.
02936 SHAIKH SHAIZAN IQBAL ABS 2009 APR.
02937 SHAIKH SHAHENAZ BANO ASHRAF ALI KA PASS 2009 APR.
02938 SHAIKH SOHAB ANIS ATKT 2009 APR.
02939 SHAIKH SULEMAN MOHAMMED ALI A PASS 2009 APR.
02940 SHAIKH TABBASSUM JAVED BILKES PASS 2009 APR.
02941 SHAIKH UMERA NAIM MEHRUNNISSA ATKT 2009 APR.
02942 SHAIKH WASIM ZAMEER ATKT 2009 APR.
02943 SHAIKH ZUBEDABI ABDUL SALAM ZAHIDABI PASS 2009 APR.
02944 SHARMA ABHISHEK GOPAL PASS 2009 APR.
02945 SHARMA AKHILESH RAMSAJWAN FAIL 2009 APR.
02946 SHARMA ANKUR OMPRAKASH KUSUM PASS 2009 APR.
02947 SHARMA ARVIND JAGDISH SUMITRA ATKT 2009 APR.
02948 SHARMA CHANDAN ASHOK SANTOSHDEVI FAIL 2009 APR.
02949 SHARMA GIRISH BHURISINGH SUGANDHA ATKT 2009 APR.
02950 SHARMA MINAKSHI PRABHULAL VADAMI PASS 2009 APR.
02951 SHARMA PRATIK ASHOK PASS 2009 APR.
02952 SHARMA RANVIR RAMESHWAR FAIL 2009 APR.
02953 SHARMA ROHIT SURESHCHANDRA SUDHA FAIL 2009 APR.
02954 SHARMA SANJEEV KUMAR PRABHUNATH ABS 2009 APR.
02955 SHARMA SARASWATI VISHNU FAIL 2009 APR.
02956 SHARMA SURENDRA RAJENDRA SUNITA FAIL 2009 APR.
02957 SHARMA SWAPNIL PRAVEEN JYOTSNA ATKT 2009 APR.
02958 SHARMA VIKAS SHIVMANDIL USHADEVI FAIL 2009 APR.
02959 SHARMA YOGESH PRABHUNATH ATKT 2009 APR.
02960 SHARMA YOGITA RAMNARAYAN FAIL 2009 APR.
02961 SHAUD HARI SINGH MAN SINGH DHAULIBAI FAIL 2009 APR.
02962 SHEDGE GANESH MAHADEV URMILA ATKT 2009 APR.
02963 SHEDGE NIKHIL BHARAT MEENA PASS 2009 APR.
02964 SHEDGE PRIYANKA ASHOK ARTI PASS 2009 APR.
02965 SHEDGE RUPALI SURESH SARITA ATKT 2009 APR.
02966 SHEIKH IRSHADALI AHMEDALI NOORJAHAN FAIL 2009 APR.
02967 SHEIKH NABHIRALI NOORMOHOMAD HASINA FAIL 2009 APR.
02968 SHELAR MANGALA BHIKAJI RESHMA PASS 2009 APR.
02969 SHELAR SUNIL VENKANNA PASS 2009 APR.
02970 SHENVI GANESH ATMARAM MANDAKINI PASS 2009 APR.
02971 SHEREGAR SUMAN ANAND FAIL 2009 APR.
02972 SHETH JINAL HEMANT HEMLATA PASS 2009 APR.
02973 SHETTY AMRUTHA JAGANNATHA SHALINI PASS 2009 APR.
02974 SHETTY MALLIKA KUSHA SARASWATI FAIL 2009 APR.
02975 SHETTY PRAMITA JAYA AMBA ABS 2009 APR.
02976 SHETTY PRASAD MAHABAL K FAIL 2009 APR.
02977 SHETTY RAJENDRA VASU ABS 2009 APR.
02978 SHETTY RAJESH SHRINIVASAN PAPATHI ABS 2009 APR.
02979 SHETTY SUPREETA PRAKASH SUMATHI PASS 2009 APR.
02980 SHETTY VIKAS SUNDER SHARDA PASS 2009 APR.
02981 SHEWANI AMIT RAJKUMAR MANJU PASS 2009 APR.
02982 SHIGAVAN PRITI CHANDRAKANT SUJATA PASS 2009 APR.
02983 SHIND SOMNATH ANKUSH SHOBHA ATKT 2009 APR.
02984 SHINDE AMRUTA SAKHARAM SUNITA ATKT 2009 APR.
02985 SHINDE DEEPIKA MOHAN MEGHNA ATKT 2009 APR.
02986 SHINDE DHANAJI SHIVAJI KAMAL ATKT 2009 APR.
02987 SHINDE MADHURI VIJAY VANITA ATKT 2009 APR.
02988 SHINDE RESHMA SURESH MEENA ATKT 2009 APR.
02989 SHINDE SAGAR KISAN ARUNA ATKT 2009 APR.
02990 SHINDE SHOBHA DHONDIRAM ATKT 2009 APR.
02991 SHINDE SWAPNA TANAJI SHAKUNTALA ATKT 2009 APR.
02992 SHINDE VANITA PARMESHWAR SUNITA PASS 2009 APR.
02993 SHINDE VIJAY BABARAM SWATI PASS 2009 APR.
02994 SHIRDHANKAR PRASHANT VIJAY M ATKT 2009 APR.
02995 SHIRGAONKAR RAKESH PRAKASH PRATIBHI ABS 2009 APR.
02996 SHIRKE ABHAY BALIRAM MADHAVI FAIL 2009 APR.
02997 SHIRKE ABHISHEK DILIP DIPTI FAIL 2009 APR.
02998 SHIRKE DIPTI DINESH DEEPALI ATKT 2009 APR.
02999 SHIRKE NISHANT MAHENDRA CHHAYA PASS 2009 APR.
03000 SHIRKE PRAFUL PRABHAKAR PRATIBHA FAIL 2009 APR.
03001 SHIRKE SHASHIKANT JOTIRAM ATKT 2009 APR.
03002 SHIRODKAR SUJATA GANESH ASHA PASS 2009 APR.
03003 SHIRSAT RAKESH KISAN VANDANA FAIL 2009 APR.
03004 SHITAL RAMESH JADHAV SEEMA ATKT 2009 APR.
03005 SHIVALKAR PRANALI PRAKASH PRITI ABS 2009 APR.
03006 SHIVEKAR PRASAD ANKUSH KAVITA ABS 2009 APR.
03007 SHUKLA AVINASH RADHESHYAM SARVESH FAIL 2009 APR.
03008 SHUKLA SUYOG YOGENDRA SUMAN ABS 2009 APR.
03009 SIDDIQUE BOSHRA MUSTAQUE MUNAWAR PASS 2009 APR.
03010 SIDDIQUE SABREALAM SHAH MOHAMMED N ABS 2009 APR.
03011 SIDDIQUI SAMEER SHAMSHAD AHMAD ABS 2009 APR.
03012 SIKKAM VINOD DEVDAS MARIYAMMA ATKT 2009 APR.
03013 SINGH AARTI NANDLAL BINDU PASS 2009 APR.
03014 SINGH AMBRISH RAMNATH GEETA FAIL 2009 APR.
03015 SINGH DEEPAK SAMSHER VIDYA ATKT 2009 APR.
03016 SINGH DEEPESH SHAMSHER FAIL 2009 APR.
03017 SINGH DHARMENDRAKUMAR BIRMANI MEENAPASS 2009 APR.
03018 SINGH JYOTI ANANDPRAKASH GEETA ATKT 2009 APR.
03019 SINGH KARAMRAJ SHIVNATH FAIL 2009 APR.
03020 SINGH NITESH SHAMBHU VIMAL ATKT 2009 APR.
03021 SINGH PAYAL DINESH PRATIBHA ATKT 2009 APR.
03022 SINGH PINKY BIRENDRA SINGH JAY K FAIL 2009 APR.
03023 SINGH POONAM SAMSHER VIDYA ATKT 2009 APR.
03024 SINGH RAHUL DEVBANSH CHINTA FAIL 2009 APR.
03025 SINGH RAJESH BANSH BAHADUR PREMA ABS 2009 APR.
03026 SINGH RAKESH RAJMANGAL SHANTI FAIL 2009 APR.
03027 SINGH ROHITKUMAR AKHILESH VIMLADEVI ATKT 2009 APR.
03028 SINGH SEEMA HRIDAYBAHADUR FAIL 2009 APR.
03029 SINGH SEEMA SIKANAR PRAVATI ABS 2009 APR.
03030 SINGH SURAJ CHHABINANDAN SUBHADRA ABS 2009 APR.
03031 SINGH UDAIBHAN TRIBHUWAN SHYAMA ATKT 2009 APR.
03032 SINGH URMILA HIRAMANI SUDAMA ATKT 2009 APR.
03033 SINGH VINAY SAGAR PREM SAGAR ATKT 2009 APR.
03034 SITAPRAO SAGAR PRADEEP CHITRA ATKT 2009 APR.
03035 SOLANKI BHAVIKA NARESH LAXMI PASS 2009 APR.
03036 SOLANKI DAKSHA LALJIBHAI TARABEN FAIL 2009 APR.
03037 SOLANKI DEEPIKA GAJRAJ ATKT 2009 APR.
03038 SOLANKI KINJAL DUNGARAM SAVITA ATKT 2009 APR.
03039 SOLANKI KOMAL HEMCHANDRA HANSHA FAIL 2009 APR.
03040 SOLANKI LEENA ASHOK CHAMPA FAIL 2009 APR.
03041 SOLANKI VAISHALI RAMESHBHAI MANJULA FAIL 2009 APR.
03042 SOMESHWAR RUSHIKESH KANTILAL ABS 2009 APR.
03043 SONAVANE KIRAN ARJUN VASUDHA FAIL 2009 APR.
03044 SONAVLE SACHIN BAPU SUNDRA SONAULE ABS 2009 APR.
03045 SONAWANE JYOTI DEEPAK ATKT 2009 APR.
03046 SONDKAR POOJA RAMCHANDRA KAMAL ATKT 2009 APR.
03047 SONER SAGAR UMEDSINGH USHA ATKT 2009 APR.
03048 SONI AMAR RAJESH PASS 2009 APR.
03049 SONI KHUSHBU LAXMANJI MANJU ATKT 2009 APR.
03050 SONI MAHESH PANKAJ JAYSHREE PASS 2009 APR.
03051 SONI MANOJ RAMESH ATKT 2009 APR.
03052 SONI SHASHIKANT RAJESH FAIL 2009 APR.
03053 SONI TARUNKUMAR RATANCHAND USHA ATKT 2009 APR.
03054 SORATE RAHUL BABAN RANJANA ATKT 2009 APR.
03055 SORATHIYA UMER BUX ABUBAKAR FAIL 2009 APR.
03056 SOUNDH PREETPALSINGH SATNAMSINGH S FAIL 2009 APR.
03057 SUARES PREM ROBERT JACIENTHA FAIL 2009 APR.
03058 SUBBAIAH ROSHNI GOPAL ANNIE ATKT 2009 APR.
03059 SUGADARE RAJESH DATTARAM FAIL 2009 APR.
03060 SUNDARAM VISHAL MOHAN ABS 2009 APR.
03061 SUPADIA SNEHA MOHAN NANDA ATKT 2009 APR.
03062 SURANI SALIM SIRAJ FARIDA ABS 2009 APR.
03063 SURVE DILIP HARISHCHANDRA VAISHALI ABS 2009 APR.
03064 SURVE KAMLAKAR ANANT SANGEETA ABS 2009 APR.
03065 SURVE MINAKSHI RAJU ASHA FAIL 2009 APR.
03066 SURVE SUSHANT SUNIL SUPARMA FAIL 2009 APR.
03067 SURYAVANSHI AJINKY BHAIRU PASS 2009 APR.
03068 SURYAVANSHI SAMIR BHAIRU ATKT 2009 APR.
03069 SURYAVANSHI TEJASWINI SHYAM SARITA ATKT 2009 APR.
03070 SUTAR SANDESH SAKHARAM FAIL 2009 APR.
03071 SUTAR VIJAY DINKAR SARSWATI FAIL 2009 APR.
03072 SUTAR VINOD RAMCHANDRA RAJANI FAIL 2009 APR.
03073 SUTAR YASHWANT MANOHAR MEGHASHREE PASS 2009 APR.
03074 SUVARE NITIN BABAN PUSHPA ATKT 2009 APR.
03075 SUVARNA POOJA VIJAY SUNDARI ABS 2009 APR.
03076 SUVARNA PRATIBHA RAVINDRANATH ATKT 2009 APR.
03077 SWAMY PRIYA MADA MEENA ABS 2009 APR.
03078 SWAMY SARGUNABADI DURAI SUBBALAXMI FAIL 2009 APR.
03079 SYED MOHDRAFEEQUE SYED ALAM FAIL 2009 APR.
03080 TAKKE VISHAL ANANT SARSWATI ATKT 2009 APR.
03081 TAKVANI TUSHAR JAGDISH CHANDRA PASS 2009 APR.
03082 TAMBADKAR ARCHANA GANGARAM SARITA FAIL 2009 APR.
03083 TAMBE KALYANI ANKUSH OARSHANA ATKT 2009 APR.
03084 TAMBE PRAKASH ASHOK ABS 2009 APR.
03085 TAMBE PRANITA NARAYAN SUNITA ATKT 2009 APR.
03086 TAMBE RUPESH RAJARAM RAJESHREE ABS 2009 APR.
03087 TAMBITKAR SANDESH PARSHURAM ATKT 2009 APR.
03088 TAMHANKAR BHAGYASHREE JAGESHWAR FAIL 2009 APR.
03089 TAMHANKAR MAHESH KESHAV ABS 2009 APR.
03090 TAMSE RUPESH ASHOK FAIL 2009 APR.
03091 TANAWADE SWAPNIL RAMESH ABS 2009 APR.
03092 TANDLE SURAJ LAXMAN ATKT 2009 APR.
03093 TANK RAJESH PURSHOTTAM SHANTABEN ATKT 2009 APR.
03094 TAWADE AMOL VASANT LAXMI ABS 2009 APR.
03095 TAWADE RESHMA DHONDU DHANASHRI FAIL 2009 APR.
03096 TAWATE GEETA MAHADEV SUNITA ATKT 2009 APR.
03097 TEHSEEN BANO MOHD BASHIR KHARRUNISA FAIL 2009 APR.
03098 TELI CHHAYA JANARDAN NIRMALA ABS 2009 APR.
03099 THAKARE VAISHALI LAXMAN ATKT 2009 APR.
03100 THAKKAR BRINKLE DEEPAK PASS 2009 APR.
03101 THAKKAR HEMAL RAJESH SHARDHA ATKT 2009 APR.
03102 THAKUR PRADNYA MADHUKAR VANDANA PASS 2009 APR.
03103 THAKUR ROHITSINGH ROOPKAMAL ATKT 2009 APR.
03104 THAWARE ARVIND RAVINDRA NIRMALA ATKT 2009 APR.
03105 THEKAWALA BURHANUDDIN AHMED DURAIYAATKT 2009 APR.
03106 THITE PRIYA VASANT VAISHALI ATKT 2009 APR.
03107 THOKALA NARSAIAH RAJAYYA PASS 2009 APR.
03108 THOMBRE KAVITA MAHADEV MADHVI FAIL 2009 APR.
03109 THORAT DEEPALI NIVRUTTI REKHA PASS 2009 APR.
03110 TIRODKAR ASHWINI GHANSHYAM RAJANI FAIL 2009 APR.
03111 TIWARI KRISHANAKUMAR RAMASHANKER PA ATKT 2009 APR.
03112 TIWARI PAWAN BRIJLAL LEELA FAIL 2009 APR.
03113 TIWARI RITU ASHOK GEETA PASS 2009 APR.
03114 TODKAR YOGESH SITARAM PASS 2009 APR.
03115 TRASIKAR NACHIKET NANDAN EAKTA FAIL 2009 APR.
03116 TRIVEDI HIMANSHU ANIL MANJUSHA FAIL 2009 APR.
03117 TRIVEDI ROOPAL RAKESH PURNIMA ABS 2009 APR.
03118 TRIVEDI SARIKA JITENDRA SUSHMA PASS 2009 APR.
03119 TURE SUCHITRA VASANT VANITA ABS 2009 APR.
03120 UDAIYAR SEETA SWAMIDURAI PARVATI ATKT 2009 APR.
03121 UMRATKAR KOMAL RAMESH RESHAMA PASS 2009 APR.
03122 UPADHAY SACHIN JAYSHANKAR PASS 2009 APR.
03123 UPADHYAY RAHUL ASHOK PUSHPA ABS 2009 APR.
03124 UPADHYAY SANDEEP AKHILESH ABS 2009 APR.
03125 UPADHYAY SHAILEE SAURABH CHETNA PASS 2009 APR.
03126 UPADHYAY SHAILESH KAMLESH JAIDEVI ATKT 2009 APR.
03127 UPADHYAY VIJAYKANT MAHENDRAVIMLA PASS 2009 APR.
03128 VAIDYA NITIN ANANT APEKSHA ATKT 2009 APR.
03129 VAIDYA NUPOOR UDAY SUREKHA ABS 2009 APR.
03130 VAITY JYOTI JITENDRA PARVATI ABS 2009 APR.
03131 VAJANI HEMAL HASMUKHLAL FAIL 2009 APR.
03132 VAJHERKAR AVINASH CHANDRAKANT ATKT 2009 APR.
03133 VALIANI SHABNAM AKHATAR FATIMA ABS 2009 APR.
03134 VALIKAR VIJAYKUMAR SUBHASH PASS 2009 APR.
03135 VALMIKI ROSHANI RAJENDRA CHAYA PASS 2009 APR.
03136 VARADKAR AMIT CHANDRAKANT ATKT 2009 APR.
03137 VARADKAR YATISH RAGHUNATH SHAILPA ATKT 2009 APR.
03138 VARMA TARUN TRILOK ANITA ATKT 2009 APR.
03139 VARTAK RHUJUTA SADANAND PASS 2009 APR.
03140 VASANI PRASHANT PRAFUL GIRIJA PASS 2009 APR.
03141 VASHODIA SAGAR ASHOK ATKT 2009 APR.
03142 VASIULLA HAMIDULLA RAZIYABEGUM PASS 2009 APR.
03143 VAZ ANKITA LAWRENCE FAITHEN FAIL 2009 APR.
03144 VAZHATTAPPIL AKHIL SHIVRAJAN TULSI PASS 2009 APR.
03145 VELLIYAMITTAM SIDDHARTH SHYAM ABS 2009 APR.
03146 VELU PRIYANKA BABAN VARSHA ATKT 2009 APR.
03147 VERMA AVDESH SADANLAL ABS 2009 APR.
03148 VERMA DIVYA KUNJBIHARI MAYADEVI PASS 2009 APR.
03149 VERSI NOORALI PYARALI ATKT 2009 APR.
03150 VETEKAR SHARAT UDAYKUMAR PASS 2009 APR.
03151 VICHHI NIYOSHI DEVENDRA DIPTI PASS 2009 APR.
03152 VIPIN RAJ RAJAN ABS 2009 APR.
03153 VIRA URMI NARENDRA ABS 2009 APR.
03154 VISHWAKARMA JITESH CHHEDILAL FAIL 2009 APR.
03155 VISHWAKARMA SONIA HARISHCHANDRA U ATKT 2009 APR.
03156 VISHWAKARMA SURAJ KANHAIYALAL ATKT 2009 APR.
03157 VORA ABHISHEK SHANTILAL BHANUBEN ATKT 2009 APR.
03158 VORA DHWANI MEHUL RITA PASS 2009 APR.
03159 VORA PRIYA GANPAT BHARTI PASS 2009 APR.
03160 VYAS RAHUL BHARATKUMAR SANDHYABEN ATKT 2009 APR.
03161 WADEKAR DIPALI GANPAT GEETA ATKT 2009 APR.
03162 WADHARE POOJA ANIL ARTI FAIL 2009 APR.
03163 WADIWALA NADEEN SHABAN PASS 2009 APR.
03164 WADKAR VISHVAS RAMCHANDRA ANANDI PASS 2009 APR.
03165 WADYEKAR SANTOSH SUBHASH SHUBHANGI ABS 2009 APR.
03166 WAGH VISHAL PARMESHWAR PUSHPA FAIL 2009 APR.
03167 WAGHELA DEVANG BHARATBHAI NEETA FAIL 2009 APR.
03168 WAGHELA JAYESH DAYARAM FAIL 2009 APR.
03169 WAHINDEKAR SAGAR ULHAS SUMAN PASS 2009 APR.
03170 WAINGAVADEKAR VAISHALI PRAKASH P ABS 2009 APR.
03171 WAINGAVADEKAR VANDANA PRAKASH P ABS 2009 APR.
03172 WAKAREKAR PANKAJ DILIP JYOTI ABS 2009 APR.
03173 WALANJ NISHA BHASKAR ATKT 2009 APR.
03174 WALANJ SWATI HARISHCHANDRA SUREKHA PASS 2009 APR.
03175 WARANKAR KALYANI VITTHAL VAISHALI FAIL 2009 APR.
03176 XAVIER JACKSON ALEXANDER ANGELA ATKT 2009 APR.
03177 YADAV MADANMURARI BHAGWANDAS PASS 2009 APR.
03178 YADAV MANGESH MOHAN VIJAYA ATKT 2009 APR.
03179 YADAV MANJU BHADAI SHEELA FAIL 2009 APR.
03180 YADAV PRADEEP PANCHAMRAM ABS 2009 APR.
03181 YADAV PRIYANKA KRISHNARAJ MEENA ABS 2009 APR.
03182 YADAV PUSHPA HEERALAL UMA ATKT 2009 APR.
03183 YADAV RUPALI SHANKAR SHUBHANGI ATKT 2009 APR.
03184 YADAV SUNIL ARJUN SUGANTIDEVI ATKT 2009 APR.
03185 YADAV UMESH MUNILAL ABS 2009 APR.
03186 YADAV VINOD KUMAR LALMAN SHANTI ABS 2009 APR.
03187 YERUNKAR PRADEEP DWARKANATH PASS 2009 APR.
03188 ZANKE MADHURI BHASKAR URMILA FAIL 2009 APR.
03189 ZENDE DEEPA PRAKASH PRAVINA ATKT 2009 APR.
03190 ZORE GEETA BABA VANITA PASS 2009 APR.
03191 ZORE TANAJI RAGHUNATH SUNNANDA ATKT 2009 APR.
03192 ZOTA VARUN AJIT BHAVNA ATKT 2009 APR.
03193 ABHYANKAR CHITRASEN JAGANNATH ABS 2009 APR.
03194 ACHARI URVASHI MURTHI NALINI PASS 2009 APR.
03195 ACHARYA BHARTI SURESH BHAI DEEPIKA PASS 2009 APR.
03196 ACHOLKAR NIKITA DEEPAK NIRMALA ATKT 2009 APR.
03197 ADARKAR RAKHI RAJARAM ABS 2009 APR.
03198 ADARKAR SONAM SATYAWAN ATKT 2009 APR.
03199 ADAV YOGITA SURESH SUCHITA ATKT 2009 APR.
03200 ADELKAR SACHIN SHASHIKANT ATKT 2009 APR.
03201 ADSULE SONALI RAGHUNATH RAJASHREE FAIL 2009 APR.
03202 ADVIRKAR NILAM GANPAT ABS 2009 APR.
03203 AGARE SHRUTIKA SUBHASH SHUBHANGI ABS 2009 APR.
03204 AGRAWAL KESHAV RAMESH AMITA PASS 2009 APR.
03205 AHIRE SANTOSH ISHWAR HIRABAI ABS 2009 APR.
03206 AKHADE BHUSHAN NOW FAIL 2009 APR.
03207 AKHADE HEMANT TUKARAM SUMAN FAIL 2009 APR.
03208 AKKAM ACHSAH GEORGE ANNIE ATKT 2009 APR.
03209 ALI GAUSIA MAQSOOD FIRDAUS ATKT 2009 APR.
03210 ALSUNDE SMITA SITARAM SUVARNA ATKT 2009 APR.
03211 AMARCHHEDA KAMINI RAJENDRA FAIL 2009 APR.
03212 AMBEKAR JANARDAN RAMESH RASHMI PASS 2009 APR.
03213 AMBEKAR MINAKSHEE CHANDRAKANT ATKT 2009 APR.
03214 AMBUJ ANOOP AMBUJAKSHAN GEETHABAI PASS 2009 APR.
03215 AMIN SAHIL SATISH SUJATA ABS 2009 APR.
03216 AMOLIK RUBY SUBHASH RITA ATKT 2009 APR.
03217 AMRUTE SWAPNALI ARUN ATKT 2009 APR.
03218 ANAND TARUNA JUGAL KISHORE ATKT 2009 APR.
03219 ANDHE SATISH BHUMESH ABS 2009 APR.
03220 ANDREWS THOMSON ROGER THAMPY ALICE PASS 2009 APR.
03221 ANGAJ PRAJAKTA DADU PASS 2009 APR.
03222 ANSARI FATEHMOHAMMAD HASSAN MOHAMMABS 2009 APR.
03223 ANSARI FAZILA BANO NAIMUDDIN J ABS 2009 APR.
03224 ANSARI FIROZ NIZAMUDDIN ABS 2009 APR.
03225 ANSARI GYASUDDIN NASIB ATKT 2009 APR.
03226 ANSARI JAKIR ALI SAKIR SHAHJAHAN ABS 2009 APR.
03227 ANSARI MANZOOR NASIR FAIL 2009 APR.
03228 ANSARI MD ZAFEER MD NOOR ALAM Z FAIL 2009 APR.
03229 ANSARI MOHD INTIYAZ MOHD ISLAM S ATKT 2009 APR.
03230 ARAB SHAGUFTA NASIR REHANA ATKT 2009 APR.
03231 ARBIYANI NAVID IDRIS ABS 2009 APR.
03232 ARMARKAR HEMANT TULAJI TRUPTI ATKT 2009 APR.
03233 ARONDEKAR PRADNYA LAXMAN SHEETAL ABS 2009 APR.
03234 ARSEKAR SUBHASH BHAUSO ANUSAYA ATKT 2009 APR.
03235 ARSUD DEEPAK SUNIL VANITA FAIL 2009 APR.
03236 ARUN KUMAR AYODHYA PRASAD USHA FAIL 2009 APR.
03237 ASHARA PRATIK VINOD ATKT 2009 APR.
03238 ASWAL PRATEEK MANWARVI NITA ABS 2009 APR.
03239 ATHANIYA SHABINA YUSUF KHATIZA ATKT 2009 APR.
03240 AVHAD ASHA ASHOK SUMAN FAIL 2009 APR.
03241 AVHAD PRIYANKA ASHOK RANJANA PASS 2009 APR.
03242 AVHAD PUSHPA BABAN VIMAL ATKT 2009 APR.
03243 BACCHE SUSHILA GANPAT PASS 2009 APR.
03244 BACHHE VAIBHAV BAJIRAO SUNITA FAIL 2009 APR.
03245 BAGADI SUMIT ANIL ABS 2009 APR.
03246 BAGARIA MEGHA SHASHIKANT PASS 2009 APR.
03247 BAGAVE DATTATRAY ATMARAM JANKI ATKT 2009 APR.
03248 BAGAWADE POONAM RAMCHANDRA RAJSHR FAIL 2009 APR.
03249 BAGTHARIYA PANKAJ GOVIND JAISHREEBEN PASS 2009 APR.
03250 BAGUL MOHINI BHAGWAN HAUSA FAIL 2009 APR.
03251 BAGVE SUVARNA SURYAKANT ATKT 2009 APR.
03252 BAID KAVITA VIMAL PREM ATKT 2009 APR.
03253 BAIG ASIF AYYUB ATKT 2009 APR.
03254 BAIKAR ROSHAN RAGHUNATH FAIL 2009 APR.
03255 BAIKAR SNEHAL SUBHASH SHUBHANGI FAIL 2009 APR.
03256 BAIT ROSHAN PANDURANG ANANDI PASS 2009 APR.
03257 BALSARA BHAVIN HEMENDRA RASHMI ATKT 2009 APR.
03258 BAMGUDE RAMJI SUNITA NEERA ATKT 2009 APR.
03259 BANALE MANESH NAVNATH VANDANA FAIL 2009 APR.
03260 BANDAGALE RAHUL YASHWANT YOGITA PASS 2009 APR.
03261 BANE CHHAYA ASHOK AARATI ATKT 2009 APR.
03262 BANE POOJA YOGESH REKHA FAIL 2009 APR.
03263 BANE PRASHANT GOPINATH SHARDA ATKT 2009 APR.
03264 BANE RITESH DAMODAR VINAYA PASS 2009 APR.
03265 BANGYA YAMINI KAUSHIK ATKT 2009 APR.
03266 BANSODE SANJAYKUMAR SHIVRAM ABS 2009 APR.
03267 SARAF ROHIT DILIPKUMAR VIMLA PASS 2009 APR.
03268 BARASKAR SUSHANT SHANKAR SHUBHANGI PASS 2009 APR.
03269 BAROT VIDHI BHARATBHAI SHANTABEN ATKT 2009 APR.
03270 BAUKAR NITIN HARISHCHANDRA ARCHANA ATKT 2009 APR.
03271 BAVKAR ROSHAN SAHDEV SUNITA FAIL 2009 APR.
03272 BAVKAR VISHAL DILIP VIDYA ABS 2009 APR.
03273 REBELLO CORA SAVIO MOFFY FAIL 2009 APR.
03274 BELALEKAR RATNAPRABHA ANKUSH S ATKT 2009 APR.
03275 BELOSHE SANDIP NATHURAM SINDHU ABS 2009 APR.
03276 BELWALKAR SACHIN DATTARAM PASS 2009 APR.
03277 BENJAMIN AARON IVAN ELIZABETH FAIL 2009 APR.
03278 BHADIKAR PRADEEP NAMDEO ANUSAYA ATKT 2009 APR.
03279 BHADKE NIKHILESH DNYANESHWAR FAIL 2009 APR.
03280 BHADRIKE VIKAS ASHOK ASHA FAIL 2009 APR.
03281 BHAGAT SANKET GANESH ABS 2009 APR.
03282 BHAGWANI NABILA ABDUL RAZAK RUKIYA ATKT 2009 APR.
03283 BHALERAO SHANKAR KARBHARI B ABS 2009 APR.
03284 BHALERAO SUHAS SHARAD PASS 2009 APR.
03285 BHANUSHALI KETAN DINESH VANITA ATKT 2009 APR.
03286 BHARANKAR GAURAV SHANKAR SNEHA ATKT 2009 APR.
03287 BHARTIA RAGHAV ARUN MADHAVI ABS 2009 APR.
03288 BHARUCHA MAYANK SANJAY ATKT 2009 APR.
03289 BHATT ASHISH MAHENDRABHAI GEETA ATKT 2009 APR.
03290 BHATT JYOTSNA ARUN SHOBHA ATKT 2009 APR.
03291 BHATT NEHA NITIN SHAILA PASS 2009 APR.
03292 BHATTE DEEPALI CHANDRAKANT KAMAL ATKT 2009 APR.
03293 BHATTRAI BHAGIRATHI KESHAVRAJ PIMILA PASS 2009 APR.
03294 BHATTRAI KRISHNA KESHAVRAJ PIMLA PASS 2009 APR.
03295 BHAVNANI HITEN DAS ASHA PASS 2009 APR.
03296 BHAVSAR RAJ PRAKASH GAURI PASS 2009 APR.
03297 BHAYANI KEYUR ASHOK CHANDRIKA ATKT 2009 APR.
03298 BHAYANI PUJAL ASHOK CHANDRIKA ATKT 2009 APR.
03299 BHENDE VISHAL VIJAY VAISHALI ATKT 2009 APR.
03300 BHESAL KAILAS ANIL ANITA PASS 2009 APR.
03301 BHESANIA JAYESH KALYANBHAI RAMABEN PASS 2009 APR.
03302 BHISE SHILPA SURESH HOUSA ABS 2009 APR.
03303 BHITALE ALPESH VILAS VANDANA FAIL 2009 APR.
03304 BHIVADE AMRUTA HARISHCHANDRA PASS 2009 APR.
03305 BHOGLE PRATIKSHA PRAKSH PRATIBHA FAIL 2009 APR.
03306 BHOJ LEENA SURESH SUVARNA ATKT 2009 APR.
03307 BHOJAK ALPESH VINODKUMAR VARSHA FAIL 2009 APR.
03308 BHOSALE ABHISHEK BABAN VIJAYA ATKT 2009 APR.
03309 BHOSALE MEENAKSHI ANKUSH SUNANDA PASS 2009 APR.
03310 BHOSALE SWAPNIL GAJANAN ABS 2009 APR.
03311 BHOYE JAYESH JANU JAYSHREE ABS 2009 APR.
03312 BHUIMBER NIRMALA SADASHIV REKHA PASS 2009 APR.
03313 BHUJBAL ASHWINI PANDHRINATH PASS 2009 APR.
03314 BHUTA DARSHITA PANKAJ ATKT 2009 APR.
03315 BHUVAD DIPIKA KASHINATH KALPANA FAIL 2009 APR.
03316 BHUVAD KANCHAN ASHOK ATKT 2009 APR.
03317 BISHT KIRAN UMEDSINGH ABS 2009 APR.
03318 BIST PRAMOD SINGH DEVISINGH VIMALA ABS 2009 APR.
03319 BOBALE SACHIN SHIVRAM SHUBHANGEE FAIL 2009 APR.
03320 BOLE DEVENDRA VIJAY SHARDA FAIL 2009 APR.
03321 BONDIA ROHIT JAIPRAKASH REKHA FAIL 2009 APR.
03322 BORADIA ANKITA HARSHAD JYOTI ATKT 2009 APR.
03323 BORDEKAR SAMAKSHI PRAVIN SUCHITA ABS 2009 APR.
03324 BORICHA JITEN AJAY DIPIKA ATKT 2009 APR.
03325 BORICHA PRITI KHIMJI GOURI ATKT 2009 APR.
03326 BORLE VIVEK BABURAO RANJANA ABS 2009 APR.
03327 BOWLEKAR YOGITA VINAYAK VIMAL FAIL 2009 APR.
03328 BRAHMANWADE VIJAY ANANT INDU ATKT 2009 APR.
03329 BRAHMNE TREZA SAMUEL JOSEPHIN FAIL 2009 APR.
03330 BUDAR TEJAL SURESH SHUBHANGI ATKT 2009 APR.
03331 BUDGE REKHA JOTIRAM LAXMI ATKT 2009 APR.
03332 BUDHIYA AASHISH KAMLESH FAIL 2009 APR.
03333 BUKHARI NADEEM NASIR NOORJAHAN ATKT 2009 APR.
03334 CARDOZO CLYSON PHILIP NICKEL ATKT 2009 APR.
03335 CHAAVAN SHEETAL VISHNU NANDA ABS 2009 APR.
03336 CHABUKSWAR AMOL SHANKAR FAIL 2009 APR.
03337 CHACHAD ASHIKA SUPARNA ABS 2009 APR.
03338 CHALKE SANDEEP NAMDEV ABS 2009 APR.
03339 CHAND PRADEEP KARAN PASS 2009 APR.
03340 CHANDEL SONAL PRAMOD ALKA ABS 2009 APR.
03341 CHANDPA NARESH JETHALAL MEENA FAIL 2009 APR.
03342 CHATURVEDI ADIMA RAVINDER MANISHA FAIL 2009 APR.
03343 CHATURVEDI PINKY MAHINDRA LAXMI PASS 2009 APR.
03344 CHAUBEY SABITA OMPRAKASH ATKT 2009 APR.
03345 CHAUDHARI ANKITA ASHOK MANISHA ATKT 2009 APR.
03346 CHAUDHARI DILIP RAMU SITABAI PASS 2009 APR.
03347 CHAUDHARY KISHAN LAUTAN FAIL 2009 APR.
03348 CHAUDHARI PUSHPA SATISH ABS 2009 APR.
03349 CHAUDHARY ABHISHEK DEVANAND CHAYA ATKT 2009 APR.
03350 CHAUDHARY RAJESHKUMAR LAXMANBHAI ATKT 2009 APR.
03351 CHAUDHARY SADHNA SHIVDURGA PINKI PASS 2009 APR.
03352 CHAUDHARY UMESH HIRARAM HANZA ABS 2009 APR.
03353 CHAUGHULE AJAY NANDKUMAR NANDITA PASS 2009 APR.
03354 CHAUHAN AMIT BABUBHAI RAMILABEN PASS 2009 APR.
03355 CHAUHAN BHAVIKA VINOD BHAVANA FAIL 2009 APR.
03356 CHAUHAN BHUPENDRA ANANDBHAI M ATKT 2009 APR.
03357 CHAUHAN DARSHAN NANDLAL FAIL 2009 APR.
03358 CHAUHAN DHAVAL CHIMANLAL JUATSNA PASS 2009 APR.
03359 CHAUHAN DILIP BABUBHAI M ATKT 2009 APR.
03360 CHAUHAN DIPESH DEEPAK DAKSHA ABS 2009 APR.
03361 CHAUHAN SANJEEV SHANKAR ATKT 2009 APR.
03362 CHAUHAN SNEHA PRAKASH MEENA PASS 2009 APR.
03363 CHAUMAL SHIRISH MANESH PASS 2009 APR.
03364 CHAURASIYA AKHILESH RAMASHANKAR S FAIL 2009 APR.
03365 CHAVAN CHETAN NARAYAN USHA FAIL 2009 APR.
03366 CHAVAN DEEPAK ANANT NITA FAIL 2009 APR.
03367 CHAVAN HARSHAD BALVANT SUCHITA FAIL 2009 APR.
03368 CHAVAN HARSHAD SHANKAR ATKT 2009 APR.
03369 CHAVAN JITU UDAY SHAKUNTALA ABS 2009 APR.
03370 CHAVAN JYOTSNA JANARDAN ANITA FAIL 2009 APR.
03371 CHAVAN LOCHAN BANDYA KAMAL PASS 2009 APR.
03372 CHAVAN NITIN DEVIDAS KALPANA ABS 2009 APR.
03373 CHAVAN PRAVIN PRAKASH PRANITA PASS 2009 APR.
03374 CHAVAN PRAVIN SHRIRANG NANDA FAIL 2009 APR.
03375 CHAVAN RAKHEE DEEP SINGH ATKT 2009 APR.
03376 CHAVAN SANTOSH SATYAWAN SATYAWATI FAIL 2009 APR.
03377 CHAVAN SIDDHESH YASHAVANT FAIL 2009 APR.
03378 CHAVAN SUDHIR PRAKASH ABS 2009 APR.
03379 CHAVAN SUHASINI SURYAKANT SUSHMITA FAIL 2009 APR.
03380 CHAVAN SWATI SHREERAM SUVARNA ABS 2009 APR.
03381 CHAVAN TUSHAR KRISHNAJI SUNITA ATKT 2009 APR.
03382 CHAVAN UMESH SURESH ATKT 2009 APR.
03383 CHAVAN YOGENDRA SURYAKANT SUJATA ATKT 2009 APR.
03384 CHAVAN YOGITA NAMDEV ABS 2009 APR.
03385 CHAVDA TEJAS VASANT BHARTI FAIL 2009 APR.
03386 CHAWADA RAHUL CHANDUBHAI USHA FAIL 2009 APR.
03387 CHAWAN YOGESH MARUTI MEENA ABS 2009 APR.
03388 CHAWATEKAR AJIT ASHOK ANJANI ATKT 2009 APR.
03389 CHAWDA RAHUL RAMESHBHAI NANDU BEN ATKT 2009 APR.
03390 CHAWDA RUSHI UMEDLAL KUMUD ABS 2009 APR.
03391 CHAWDHARI SURAJ KUNWAR RAMESHWART FAIL 2009 APR.
03392 CHENANI NILKANT JAMNADAS VEENA ABS 2009 APR.
03393 CHETTIAR MARTIN PAKKIYARAJ MARY ABS 2009 APR.
03394 CHETTY JAMES RAYAPPAN AROCKIYA MARY PASS 2009 APR.
03395 CHHATBAR MAYANKI JAGDISH TARULATA ATKT 2009 APR.
03396 CHHATBAR PINKY RAMESH ATKT 2009 APR.
03397 CHHATPAR TINA BHARAT ASHA FAIL 2009 APR.
03398 CHHEDA DEEPAK VIJAY ABS 2009 APR.
03399 CHHEDA POONAM HARESH MEERA PASS 2009 APR.
03400 CHINDARKAR KIRAN SURESH KUNDA FAIL 2009 APR.
03401 CHINDARKAR PRASHANT BHARAT KALINDI PASS 2009 APR.
03402 CHITTLAPPILLY FRISAN FRANCIS ALPH FAIL 2009 APR.
03403 CHODANKAR SUPRIYA DIGAMBER NALINI ATKT 2009 APR.
03404 CHORADIA SONAL PARASMAL MANJU ABS 2009 APR.
03405 CHORGE ANKUSH JAYRAM NANDA ABS 2009 APR.
03406 CHOTALIYA MANOJ POPATLAL SAVITABEN ATKT 2009 APR.
03407 CHOTHANI RAKHEE SUDHIR PASS 2009 APR.
03408 CHOUDARY VARSHA GIRIDHARY KALITA FAIL 2009 APR.
03409 CHOUDHARY SHESHARAM MADANLALA ATKT 2009 APR.
03410 CHOUGALE ANANDA DADU JANABAI ATKT 2009 APR.
03411 CHOUGULE PRASAD MAHADEV VANITA ABS 2009 APR.
03412 CHUDASAMA ASMITA KISHOR BHARTI FAIL 2009 APR.
03413 D'SOUZA CYRIL SAUDI LEENA PASS 2009 APR.
03414 DALE VINAY BABAN HIRA ABS 2009 APR.
03415 DALVI ASHISH YASHWANT JAYASHRI ABS 2009 APR.
03416 DALVI MANJIT NAGESH NILAM FAIL 2009 APR.
03417 DALVI NARENDRA HANUMANT SWATI ATKT 2009 APR.
03418 DALVI ROHINI TUKARAM SUMITRA ATKT 2009 APR.
03419 DALVI VRUSHALI VILAS VAISHALI FAIL 2009 APR.
03420 DAMODLEKAR SHEFALI PRADEP ATKT 2009 APR.
03421 DANANE PRASHANT PRAKASH KAVITA ATKT 2009 APR.
03422 DANDEKAR KHUSHAL HANMANTA MUKARI FAIL 2009 APR.
03423 DARDE SUDARSHAN DATTARAM ABS 2009 APR.
03424 DAREKAR NITESH NATHURAM NAMRATA ABS 2009 APR.
03425 DARGE ABHIJEET VISHWANATH VANITA ABS 2009 APR.
03426 DARJI AKHTAR HUSEN MOHAMMAD AFROZ ABS 2009 APR.
03427 DARJI DIMPLE HASMUKHBHAI RANJAN ATKT 2009 APR.
03428 DARJI RESHMA MAHESHKUMAR SHOBHANABEATKT 2009 APR.
03429 DAS AMARJIT SANNI ABS 2009 APR.
03430 DAS SUROJIT JOYDEB KAJAL ABS 2009 APR.
03431 DAS SWATI HARU SONA ABS 2009 APR.
03432 DATE UDAY VASANT RANJANA ATKT 2009 APR.
03433 DAVE DARSHANA RAMESHBHAI PADMA ABS 2009 APR.
03434 DAVE DEEPESH NANDKISHOR RENUKA FAIL 2009 APR.
03435 DAVE NEHA VIJAYBHAI BEENABEN FAIL 2009 APR.
03436 DAVE NENISHA PRABHAKAR PASS 2009 APR.
03437 DAVLE RAJENDRA JAYANT JAYASHREE PASS 2009 APR.
03438 DAWANDE HARSHA VASANT TARA FAIL 2009 APR.
03439 DAWANDE PRITI ASHOK SAPANA ABS 2009 APR.
03440 DAWANDE SUJATA SITARAM PASS 2009 APR.
03441 DCUNHA JESSICA JOAQUIM OLINDA ATKT 2009 APR.
03442 DEDHIA KAVITA KALYANJI BHANUMATI ATKT 2009 APR.
03443 DEEPA DASAN JAYA PASS 2009 APR.
03444 DEGDA BHAVISHA GOPAL S ATKT 2009 APR.
03445 DELIWALA DRASTI NITESH KUMAR DAXA PASS 2009 APR.
03446 DEORA RISHIKA GOPAL PASS 2009 APR.
03447 DESAI AMIT BHALCHANDRA PASS 2009 APR.
03448 DESAI ANJALI ARUN USHA FAIL 2009 APR.
03449 DESAI HIRAL ARVINDBHAI MEENABEN PASS 2009 APR.
03450 DESAI NEHA PRAKASH SUNITA ATKT 2009 APR.
03451 DESAI NIDHI KETAN ATKT 2009 APR.
03452 DESAI NITA PRAKASH TARA ATKT 2009 APR.
03453 DESAI SACHIN BALARAM SUREKHA ATKT 2009 APR.
03454 DESAI SACHIN SHIVAJI VIMAL FAIL 2009 APR.
03455 DESAI SAHEL GANPAT KUNDA PASS 2009 APR.
03456 DESAI SURAJ VITTHAL BHARATI ATKT 2009 APR.
03457 DESAI VARSHA SAMBHAJI ATKT 2009 APR.
03458 DESAI VIRAL VIJAY DAKSHA FAIL 2009 APR.
03459 DESHMUKH SANA ABDULRAHIM ATKT 2009 APR.
03460 DEVADIGA NIKITA NANDKUMAR VASANTI ATKT 2009 APR.
03461 DEVADIGA PRIYA MANJUNATH PASS 2009 APR.
03462 DEVALKAR SHUBHADA GAJANAN KAMINI ATKT 2009 APR.
03463 DEVEDIA NIKIL CHANDRAKANT SHOBHA ATKT 2009 APR.
03464 DEVRUKHKAR POOJA PADMAKAR POONAM ABS 2009 APR.
03465 DEVRUKHKAR SUSHIL SURESH SMITA FAIL 2009 APR.
03466 DHADVE DARSHAN CHANDRAKANT SUCHITA ATKT 2009 APR.
03467 DHAMAL MAHESH SHIVAJI SANGITA FAIL 2009 APR.
03468 DHAMASANE HARISH RAMAKANT RASIKA PASS 2009 APR.
03469 DHANAK DHAVAL PRAVIN BHAVANA ATKT 2009 APR.
03470 DHANASHRI SHIVKUMAR BANDPPA S FAIL 2009 APR.
03471 DHANAWADE ANANDA ASHOK SUNITA PASS 2009 APR.
03472 DHANAWADE VARSHA VASANT VANDANA ATKT 2009 APR.
03473 DHARNE GAJENDRA MADHUKAR ANITA ATKT 2009 APR.
03474 DHAVADE SATISH HARISHCHANDRA SUREKHAATKT 2009 APR.
03475 DHINGANI HIRAL SURESH HARSHIDA PASS 2009 APR.
03476 DHINGRA DIKSHA BHAGWAT KIRTI PASS 2009 APR.
03477 DHONDWAD GANESH GOPAL SULOCHANA ABS 2009 APR.
03478 DHUMAL JITU SAKHARAM SHEVANTI FAIL 2009 APR.
03479 DHUMMAD POONAM KHUMANSINGH NITABENPASS 2009 APR.
03480 DHURI RESHMA VISHRAM GEETA ATKT 2009 APR.
03481 DIAS JOSHUA LEONARD PRESCILLA ABS 2009 APR.
03482 DINGANKAR REKHA BHAGOJI PASS 2009 APR.
03483 DIVEKAR ABHIJIT DAGDU MEENA ATKT 2009 APR.
03484 DIWADKAR VIDYA JANARDHAN ATKT 2009 APR.
03485 DIWEKAR SWATI EKNATH BEBY ATKT 2009 APR.
03486 DLIMA ROHAN RONALD CHITRA FAIL 2009 APR.
03487 DMELLO SAMUEL VINCENT STELLA FAIL 2009 APR.
03488 DOBARIYA PAYAL DHIRUBHAI JAYABEN FAIL 2009 APR.
03489 DODIA VAISHALI BHARAT ABS 2009 APR.
03490 DODIYA FALGUNI RATILAL FAIL 2009 APR.
03491 DOSHI HEMA SHAILESH TRIPTI ATKT 2009 APR.
03492 DOSHI PRIYANK SHAILESH CHETNA PASS 2009 APR.
03493 DSOUZA HERCHEL INNOCENCE FLORA PASS 2009 APR.
03494 DSOUZA KEVIN IVAN ABS 2009 APR.
03495 DUBEY DHARMENDRA MAHENDRA USHA FAIL 2009 APR.
03496 DUBEY MUTTUN KESHAV PRASAD JAIDEVI PASS 2009 APR.
03497 DUBEY SAMEER RAJESH ABS 2009 APR.
03498 DUBEY SUDHIR JANARDAN RAJRANI ABS 2009 APR.
03499 DUBEY UMESH OMPRAKASH GEETA ATKT 2009 APR.
03500 DUBEY VIKAS DILIP SUSHILA PASS 2009 APR.
03501 DUBEY VIKASHKUMAR GIRISHCHANDRA ATKT 2009 APR.
03502 DUDHANDE ASHISH GAJANAN LEELA FAIL 2009 APR.
03503 DUKHANDE DIPEEKA VISHWANATH VAISHALI ATKT 2009 APR.
03504 DURGAWALE GEETA GANESH VAISHALI FAIL 2009 APR.
03505 EADA YESUBABU WILSONRAJU ATKT 2009 APR.
03506 ELECTRICWALA ZENOBIA KARIM ABS 2009 APR.
03507 FAJINDAR UDDHAV KASHINATH LAXMI FAIL 2009 APR.
03508 FALE PRAKASH MAHADEV FAIL 2009 APR.
03509 FERNANDES JUDE WILLIAM JULIE ATKT 2009 APR.
03510 FERNANDES KEVIN MARTIN VERONICA ATKT 2009 APR.
03511 FERNANDES MEGHANN DOMNIC REMEDIANA ATKT 2009 APR.
03512 FERNANDES NEIL JERVISETH ETHELBERT ATKT 2009 APR.
03513 FRANCIS SUZAN MARTIN ATKT 2009 APR.
03514 GADE SHEETAL JAGANNATH ABS 2009 APR.
03515 GADEKAR MAINA KERABA VISHRANTI PASS 2009 APR.
03516 GAGGAR KARTIK SURESH INDRA PASS 2009 APR.
03517 GAIKWAD DEEPANJALI BHANUDAS S ABS 2009 APR.
03518 GAIKWAD DEEPIKA ANANT PASS 2009 APR.
03519 GAIKWAD HEMANT BALNATH LATA FAIL 2009 APR.
03520 GAIKWAD PRAKASH EKNATH ARCHANA PASS 2009 APR.
03521 GAIKWAD VIDYANAND DNYANDEV ABS 2009 APR.
03522 GALA HITESH MAVJI ABS 2009 APR.
03523 GALA MEHUL VISANJI ATKT 2009 APR.
03524 GALA NIKHIL KANTILAL LATA PASS 2009 APR.
03525 GAMADHA MINABEN RAGHAVBHAI VIJAYA PASS 2009 APR.
03526 GAMARE KIRAN SHRIPAT ABS 2009 APR.
03527 GANDHI BINDIYA RAJESH MIRA PASS 2009 APR.
03528 GANDHI CHANDNI NALIN ATKT 2009 APR.
03529 GANDHI JAY HASMUKH ABS 2009 APR.
03530 GANDHI SHEFALI RAJENDRA ATKT 2009 APR.
03531 GANDHILE AARTI DILIP JYOTI ABS 2009 APR.
03532 GANEKAR SAGAR DATTARAM ABS 2009 APR.
03533 GANGAN RAJENDRA RAMESH RESHMA ATKT 2009 APR.
03534 GANGURDE ROHAN VILAS MANDA FAIL 2009 APR.
03535 GAONKAR PRITI PRAKASH ATKT 2009 APR.
03536 GARASIA ILA ARVIND USHA ATKT 2009 APR.
03537 GARG RITESH PAWAN RITU PASS 2009 APR.
03538 GARUD RAHUL RAJU USHA ATKT 2009 APR.
03539 GAUD KOMAL RAMESH MAYA PASS 2009 APR.
03540 GAVANANG DEEPALI RAMCHANDRA ATKT 2009 APR.
03541 GAVANKAR CHINMAY MOHAN ATKT 2009 APR.
03542 GAVARI SUNIL VASANT SHANTI ABS 2009 APR.
03543 GAVAS PRIYANKA PANDURANG PASS 2009 APR.
03544 GAVAS VIDYA PRAKASH PRIYA FAIL 2009 APR.
03545 GAVNANG ARVIND GANAPT SUMITRA ATKT 2009 APR.
03546 GAWADE RAJESHREE EKANATH PASS 2009 APR.
03547 GAWALI AMOL ANNA SANGITA FAIL 2009 APR.
03548 GAWALI DEEPAK ARJUN FAIL 2009 APR.
03549 GAWANDE SAVITA BHUSHAN PRAMILA FAIL 2009 APR.
03550 GAWAS VINAYAK KRISHNA SUHASINI ATKT 2009 APR.
03551 GAWAS LAXMAN WAMAN VANITA ABS 2009 APR.
03552 GAWAS VIKRANT CHANDRAKANT SUMITRA ATKT 2009 APR.
03553 GAWDE SWAPNIL MARUTI ANITA ATKT 2009 APR.
03554 GHADGE JAYDEEP CHANDRAKANT ABS 2009 APR.
03555 GHADI GAHININATH ASHOK ARPANA FAIL 2009 APR.
03556 GHADI MEGHA KESHAV VAISHALI ATKT 2009 APR.
03557 GHADI PRANALI MARUTI SUSHMA ATKT 2009 APR.
03558 GHADI RUPESH SITARAM SARITA' ATKT 2009 APR.
03559 GHADIGAONKAR AMIT GANPAT PASS 2009 APR.
03560 GHADIGAONKAR MAHESH MOHAN TARAMATI ABS 2009 APR.
03561 GHADIGAONKAR SHWETA CHANDRAKANT SU ABS 2009 APR.
03562 GHAG JAYESH SHANTARAM SHALINI FAIL 2009 APR.
03563 GHAG RAJANI ATMARAM ANITA PASS 2009 APR.
03564 GHAG SUSHANT SUBHASH SHEETAL FAIL 2009 APR.
03565 GHANEKAR HARSHAL CHANDRAKANT FAIL 2009 APR.
03566 GHANVAT POONAM VASANT PREMALA PASS 2009 APR.
03567 GHARAT RUCHITA BABURAO VAISHALI ATKT 2009 APR.
03568 GHISING BIMALA SHYAM GOMA ABS 2009 APR.
03569 GHODAKE VANDANA SHRIMANT HIRA FAIL 2009 APR.
03570 GHOGALE AARTI BALKRISHNA LAXMI PASS 2009 APR.
03571 GHOGLE NITIN SAKHARAM MADHURI ABS 2009 APR.
03572 GHOSALKAR MAYURA SUDHIR SEEMA ATKT 2009 APR.
03573 GHUGE GANESHKUMAR SAMPAT SUMAN ATKT 2009 APR.
03574 GHUGE JALINDAR PANDHRINATH ABS 2009 APR.
03575 GIRAP PRAJAKTA BHRAT ANURADHA ABS 2009 APR.
03576 GIRI VINITA DOODHNATH MANTI ATKT 2009 APR.
03577 GODAWALE SHASHIKANT RAMCHANDRA SITAFAIL 2009 APR.
03578 GOGAR SUTEJA SURENDRA SUDAIVATA ATKT 2009 APR.
03579 GOHIL BHAVIKA NANVNITBHAI JOSHNABEN ATKT 2009 APR.
03580 GOHIL DHARMESH MANGALSHIBHAI ATKT 2009 APR.
03581 GOHIL NISHA MOHAN VASANTA ATKT 2009 APR.
03582 GOHIL PIYUSH CHANDRAKANT HANSABEN ABS 2009 APR.
03583 GOKHALE PARAG SHASHIKANT NANDA FAIL 2009 APR.
03584 GOLE DEEPESH ANANDA ABS 2009 APR.
03585 GOLE SUDHIR DAGADU NARMADA FAIL 2009 APR.
03586 GOMALE ANIKET DILIP RUPALI ATKT 2009 APR.
03587 GOMANE RANJIT ARJUN SUVERNA ABS 2009 APR.
03588 GOMASE SHRIKANT TRIMBAK MEENA ABS 2009 APR.
03589 GONDALIYA KAJAL BHARATBHAI NAYNABEN ATKT 2009 APR.
03590 GONSALVES JOVITA JORAN SANDRA ABS 2009 APR.
03591 GONSALVES NEELISHAYA ANTHONY SUZI ATKT 2009 APR.
03592 GONSALVES RANDALL FRANCISCO ROSYLINAABS 2009 APR.
03593 GOPALANI DEEP HIRO NAMRATA ATKT 2009 APR.
03594 GORAD BHARATI MURLIDHAR FAIL 2009 APR.
03595 GORE SAYALI JAGADISH HEMLATA ATKT 2009 APR.
03596 GORE VIKAS GIRISH GEETA PASS 2009 APR.
03597 GORIVALE CHANDRAKANT RAMESH P PASS 2009 APR.
03598 GORIVALE ISHA SITARAM PASS 2009 APR.
03599 GOSAVI TUSHAR KRUSHNA VIMAL ATKT 2009 APR.
03600 GOSWAMI JALPA HIMMATGIRJ RANJANBEN PASS 2009 APR.
03601 GOSWAMI PINKAL DASHRATH BHARTHI ABS 2009 APR.
03602 GOTHAL VIPUL LAXMAN VARSHA PASS 2009 APR.
03603 GOTHIVAREKAR YOGITA NARAYAN LAXMI FAIL 2009 APR.
03604 GOYAL DHWANI NILESH HINA PASS 2009 APR.
03605 GUDISE SUNIL SATYANARAYAN S FAIL 2009 APR.
03606 GUJAR BHAKTI KISHOR VANDANA ATKT 2009 APR.
03607 GUJAR POONAM SHANTARAM SHALINI PASS 2009 APR.
03608 GUJAR SARIKA ASHOK RANJANA ATKT 2009 APR.
03609 GULEKAR SUDHIR RAMESH SEEMA FAIL 2009 APR.
03610 GUNJAL SANKET SADANAND PASS 2009 APR.
03611 GUNJKAR DEEPAK CHALU RANJANA ATKT 2009 APR.
03612 GUPTA AVINASH RAJKUMAR SUSHILA PASS 2009 APR.
03613 GUPTA HITESH JAGDAMKUMAR URMILA PASS 2009 APR.
03614 GUPTA KAMLESH ALGU SHYAMPYARI G ATKT 2009 APR.
03615 GUPTA PANKAJKUMAR SANTOSHKUMAR ABS 2009 APR.
03616 GUPTA PRAMOD KUMAR SHRIKRISHNA SHANTPASS 2009 APR.
03617 GUPTA RAJENDRA KRIPASHANKAR D PASS 2009 APR.
03618 GUPTA RAJESH RAMPRAKASH SHAKUNTALA ATKT 2009 APR.
03619 GUPTA SANJAY KAILASH SUMITRA FAIL 2009 APR.
03620 GUPTA SANJEEU KUMAR SUBHASHCHANDRA FAIL 2009 APR.
03621 GUPTA SHIVKUMAR PANNALAL PARAMADEVI ABS 2009 APR.
03622 GUPTA SUNIL LALCHANDRA NIRMALA ATKT 2009 APR.
03623 GUPTA SWATI SURENDRA PASS 2009 APR.
03624 GUPTA UMASHANKAR BAIJNATH FAIL 2009 APR.
03625 GUPTA VARUN PRAMOD ABS 2009 APR.
03626 GURAP SANGEETA BALKRISNHA PASS 2009 APR.
03627 GURAV KIRTI VISHRAM VIDYA ATKT 2009 APR.
03628 GURAV NILAM NAMDEV VANITA ATKT 2009 APR.
03629 GURAV PRAGATI CHANDRAKANT CHANDRA PASS 2009 APR.
03630 GURAV PRAMOD PRAKASH FAIL 2009 APR.
03631 GURAV RUPESH RAJARAM RAJASHREE ABS 2009 APR.
03632 GURAV TUSHAR VASUDEV UJIWALA ABS 2009 APR.
03633 GURAV UDAY CHANDRAKANT CHANDRAPR PASS 2009 APR.
03634 GURUNG CHANDMAYA GAMARSINGH GAUMAYPASS 2009 APR.
03635 HADKAR PRIYAL SUDHIR RAJANI ATKT 2009 APR.
03636 HAKKE SUSHANT VILAS VIMAL PASS 2009 APR.
03637 HALDE RAMDAS DAULAT LILAVATI FAIL 2009 APR.
03638 HARAWANDE MILIND TULSHIDAS PRATIBHA FAIL 2009 APR.
03639 HARCHILKAR SACHIN PANDURANG ATKT 2009 APR.
03640 HARIJAN PINKY BHIMPRASAD FAIL 2009 APR.
03641 HARSH JITENDRA PIKA SHAH PASS 2009 APR.
03642 HATAGALE RAHUL VIJAY KUMAR ATKT 2009 APR.
03643 HENDRIQUES NIKITA JUDE SHARON FAIL 2009 APR.
03644 HIMMAT MANDEEP KAUR MAHERBAN SINGH FAIL 2009 APR.
03645 HINDLEKAR ATUL PRAKASH PREETI FAIL 2009 APR.
03646 HINGU RUPAL TULSIDAS VARSHBEN ATKT 2009 APR.
03647 HINGU VIKAS RASIKLAL FAIL 2009 APR.
03648 HOSKOTE SHREYA SHAILESH NAMRATA PASS 2009 APR.
03649 HUMNE NIKHIL SHANTARAM FAIL 2009 APR.
03650 HUNDARE SWATI DEVRAM LAXMI ABS 2009 APR.
03651 HUSAIN FAROOQUE VILAYAT BILKISBEGUM ABS 2009 APR.
03652 HUSAIN SARVAR MOHAMMAD AFAROZ SAZIDAABS 2009 APR.
03653 INAMDAR RUKHSAR ABDUL SATTAR AMINA PASS 2009 APR.
03654 INDULKAR NACHIKET ANANT PASS 2009 APR.
03655 INDULKAR PRASHANT YASHWANT YOGITA FAIL 2009 APR.
03656 INGALE ATUL SURESH NIRMALA ATKT 2009 APR.
03657 INGLE SONALI SADASHIV SAVITA ATKT 2009 APR.
03658 IRANI AKSHAT FEROZE KAMAKSHI ATKT 2009 APR.
03659 IRMAL PRANALI CHANDRAKANT RANJANA PASS 2009 APR.
03660 ISWALKAR SANTOSHI SUBHASH SUNITA PASS 2009 APR.
03661 IYYAR YOGESH RAJENDRA FAIL 2009 APR.
03662 JADAHV VICKY ATMARAM ABS 2009 APR.
03663 JADEJA JALAMSINH MERUBHA SAJANBA PASS 2009 APR.
03664 JADHAV AJIT DHONDIRAM ASHA ABS 2009 APR.
03665 JADHAV ANITA CHANDRAKANT LAXMI ABS 2009 APR.
03666 JADHAV ARVIND KRISHNA SUVARNA ATKT 2009 APR.
03667 JADHAV ASHWINI ASHOK ANITA ABS 2009 APR.
03668 JADHAV DEEPAK APPA FAIL 2009 APR.
03669 JADHAV DIGAMBER RAMESH FAIL 2009 APR.
03670 JADHAV GIRISH SAKHARAM ATKT 2009 APR.
03671 JADHAV JEEVAN CHANDRABHAN ATKT 2009 APR.
03672 JADHAV JITENDRA CHANDRAKANT M ATKT 2009 APR.
03673 JADHAV KUNDAN MAHANAND MAMATA ATKT 2009 APR.
03674 JADHAV MAHESH PUNDLIK FAIL 2009 APR.
03675 JADHAV MAHESH SHIVAJI ABS 2009 APR.
03676 JADHAV MOHIT MANOHAR SHOBHA ATKT 2009 APR.
03677 JADHAV NANDKUMAR SANJAY SHOBHA FAIL 2009 APR.
03678 JADHAV NITESH PRABHAKAR PRAMILA FAIL 2009 APR.
03679 JADHAV PARESH LAXMAN PRIYA FAIL 2009 APR.
03680 JADHAV PRAMILA SHANKAR ATKT 2009 APR.
03681 JADHAV PRANALI ANAND SUNITA ATKT 2009 APR.
03682 JADHAV PRIYANKA SAKHARAM FAIL 2009 APR.
03683 JADHAV RUPALI PANDURANG SUNITA PASS 2009 APR.
03684 JADHAV SAGAR RAGHUNATH SANGEETA ATKT 2009 APR.
03685 JADHAV SAMEER MOHAN SHUBHANGI PASS 2009 APR.
03686 JADHAV SANDESH SURESH SUREKHA ABS 2009 APR.
03687 JADHAV SEETA BAJARANG ATKT 2009 APR.
03688 JADHAV SHRAVANKUMAR SHRIRANG ABS 2009 APR.
03689 JADHAV SUDHIR SURYAKANT SUVARNA ATKT 2009 APR.
03690 JADHAV SUNITA ASHOK PANCHFULA FAIL 2009 APR.
03691 JADHAV SUPRIYA SAMBHAJI SUREKHA FAIL 2009 APR.
03692 JADHAV SUPRIYA SURYAKANT SUVARNA ATKT 2009 APR.
03693 JADHAV SUSHAMA RAGHUNATH ATKT 2009 APR.
03694 JADHAV SUSHMA ANANDA VANDANA ATKT 2009 APR.
03695 JADHAV UDAY UMAJI SUREKHA PASS 2009 APR.
03696 JADHAV UMESH SUBHASHCHANDRA MADHURFAIL 2009 APR.
03697 JAFFRY SANA ISHAQUE PASS 2009 APR.
03698 JAGADALE NILAM SHANLAR SHUBHAINGI FAIL 2009 APR.
03699 JAGRALA SHAEIQA ISMAIL HAMIDA ATKT 2009 APR.
03700 JAGTAP MAYA TANAJI KAMAL FAIL 2009 APR.
03701 JAGTAP VINAYAK SHANKAR MANDA FAIL 2009 APR.
03702 JAIN ANKEETA GAISULAL ABS 2009 APR.
03703 JAIN ANKITA PRAKASH MADHU P JAIN ATKT 2009 APR.
03704 JAIN PRIYANKA SUMANT SAVITA PASS 2009 APR.
03705 JAIN PUJA SAMPATLAL CHANDA PASS 2009 APR.
03706 JAIN PUNIT SURENDRA CHITRA ATKT 2009 APR.
03707 JAIN RUCHI SUSRESHKUMAR ABS 2009 APR.
03708 JAIN SAHIL BABULAL MEENADEVI PASS 2009 APR.
03709 JAIN VIMAL KUMAR SHANTILAL LALITA ATKT 2009 APR.
03710 JAISINGH DHIRAJ MUKESH REKHA ABS 2009 APR.
03711 JAISWAL AKSHAY NARENDRA PRAMILA PASS 2009 APR.
03712 JAISWAL VIJAY HARISHCHANDRA S FAIL 2009 APR.
03713 JAISWAL VISHAL JITENDRA PASS 2009 APR.
03714 JAISWAR PRADEEP RAMJANAM JAVITRI PASS 2009 APR.
03715 JAISWAR RAVI SHANKAR PANCHAM D FAIL 2009 APR.
03716 JAKHARIA MITESH MANSUKH HARSHA ATKT 2009 APR.
03717 JALAN ALOK HARIRAM PASS 2009 APR.
03718 JAMBHEKAR RATISH RAMESH RESHMA FAIL 2009 APR.
03719 JAMDAR SUSHMA KRISHNA FAIL 2009 APR.
03720 JANDE VIRAJ VIJAY VAISAHLI FAIL 2009 APR.
03721 JANGAM KALPESH KRUSHNA KAVITA PASS 2009 APR.
03722 JANI NIKITA HITESH UMA FAIL 2009 APR.
03723 JANI PRATIK VINOD NILAM FAIL 2009 APR.
03724 JATAKIA BHAVINI VIJAY RENUKA ATKT 2009 APR.
03725 JATHAR HEMALI GAJANAN RAJANI PASS 2009 APR.
03726 JAYGUDE OMKAR SURESH ATKT 2009 APR.
03727 JEDI RUPINDER ANAND ABS 2009 APR.
03728 JETHWA MUKUND DURLABHBHAI MADHUBEN PASS 2009 APR.
03729 JHA ABHILASH MADAN FAIL 2009 APR.
03730 JHA CHANDAN KUMAR DHANANJAY FAIL 2009 APR.
03731 JHA GANESHKUMAR NAVIKANT MEENA ABS 2009 APR.
03732 JHA KUMUD RANJAN ANIL SUNITA PASS 2009 APR.
03733 JHA RAJEEV RANJAN ANIL SUNITA ATKT 2009 APR.
03734 JHA SURESH VIMALCHANDRA MEERA PASS 2009 APR.
03735 JHAVERI BHAVYA JAYESH SADHANA PASS 2009 APR.
03736 JHAVERI DHIREN DEEPAK VARSHA ATKT 2009 APR.
03737 JHAVERI PRIYANKA PRAKASH TANUJA PASS 2009 APR.
03738 JOHN NISHA ELIZABETH JOHN ALICE FAIL 2009 APR.
03739 JOSHI BHARATI SURESH SUMAN PASS 2009 APR.
03740 JOSHI JYOTSNA YASHWANT YOGITA PASS 2009 APR.
03741 JOSHI KAMLESH RAMESH BHAVANA PASS 2009 APR.
03742 JOSHI MINAL CHANDRAKANT VIJAYA ATKT 2009 APR.
03743 JOSHI NIRAV ASHOK KUMAR ATKT 2009 APR.
03744 JOSHI RUCHIT HITENDRA BHAVINI ATKT 2009 APR.
03745 JOSHI SAURABH SHRIKANT KAVITA ATKT 2009 APR.
03746 JOSHI VIHANGI MAHESH KALPANA ATKT 2009 APR.
03747 JOTGAONDE HARSHAD NINGOJI NIRMALA FAIL 2009 APR.
03748 JUNNARKAR SMITA MADHUSUDAN SUREKHA PASS 2009 APR.
03749 K RAMKRISHNA SUBRAMANIAM ABS 2009 APR.
03750 KACHWALA MUNIRA SADIQUE RASHIDA ABS 2009 APR.
03751 KADAKIA KEVIN RAJIV RITA PASS 2009 APR.
03752 KADAM CHETAN PRAKASH PRATIBHA ABS 2009 APR.
03753 KADAM GANESH SURESH SUHASINI PASS 2009 APR.
03754 KADAM MANGESH MADHUKAR SHARDHA ATKT 2009 APR.
03755 KADAM NILESH HIRU NIRMALA FAIL 2009 APR.
03756 KADAM NISHANT HAANUMANT RENUKA ATKT 2009 APR.
03757 KADAM NITISH NAMDEV FAIL 2009 APR.
03758 KADAM PRAMILA SURESH SHARMILA ATKT 2009 APR.
03759 KADAM PRANIT RAVINDRA ATKT 2009 APR.
03760 KADAM PRIYA GAJANAN GEETA ATKT 2009 APR.
03761 KADAM RAKESH SAKHARAM MANDA PASS 2009 APR.
03762 KADAM RANJIT ASHOK HEMLATA FAIL 2009 APR.
03763 KADAM REKHA MARUTI SUGANDHA ABS 2009 APR.
03764 KADAM SATISH BHAU ANUSAYA FAIL 2009 APR.
03765 KADAM SUSHANT SURESH SUPRIYA FAIL 2009 APR.
03766 KADAM SWAPNALI TUKARAM LALITA ATKT 2009 APR.
03767 KADAM SWAPNIL VIJAY ATKT 2009 APR.
03768 KADAM SWAPNIL VILAS MALA V ATKT 2009 APR.
03769 KADAM SWATI GANU SUNANDA ATKT 2009 APR.
03770 KADAM VANDANA GANAPATI SUSHILA PASS 2009 APR.
03771 KADAM VIJAYKUMAR LAXMAN CHHAYA FAIL 2009 APR.
03772 KADRI SAIZAD GULAM JILANI FAIL 2009 APR.
03773 KADU SUNIL TUKARAM FAIL 2009 APR.
03774 KAINTURA RUDHAR SINGH AVTAR FAIL 2009 APR.
03775 KAKADE NISHA RAJENDRA MEENA ATKT 2009 APR.
03776 KAKKAD RUCHI ARUN JAYSHREE FAIL 2009 APR.
03777 KALAMBATE SNEHAL VINAYAK ATKT 2009 APR.
03778 KALAMKAR AMIT PRAKASH SUREKHA ATKT 2009 APR.
03779 KALAMKAR SUSHMA KESHAV SHOBHA FAIL 2009 APR.
03780 KALANAD SANIYA KUNHALI SABERA ABS 2009 APR.
03781 KALE DERICK MANOHAR CELINE ABS 2009 APR.
03782 KALE MAHESH HARIDAS KALPANA ABS 2009 APR.
03783 KALE RAJU PANDHARINATH SUNDARBAI ATKT 2009 APR.
03784 KALEKAR RACHNA MARUTI VIDHYA ATKT 2009 APR.
03785 KALGUTKAR MADHURI SHANTARAM SUKANTI ATKT 2009 APR.
03786 KALGUTKAR SUCHITA ARJUN SUBHADR ABS 2009 APR.
03787 KALIA AAYUSH MAANOJ PUNAM PASS 2009 APR.
03788 KAMAL TUKARAM GAONKAR BHAGIRATHEE FAIL 2009 APR.
03789 KAMANI DHAWALKUMAR JAYANTILAL HEENA FAIL 2009 APR.
03790 KAMAT AKSHADA VISHNU VAISHALI PASS 2009 APR.
03791 KAMBLE ABHIJEET AVINASH FAIL 2009 APR.
03792 KAMBLE AMRAPALI SAHADEV KANTA ATKT 2009 APR.
03793 KAMBLE ARUN BAPU ATKT 2009 APR.
03794 KAMBLE BEBITAI MANOHAR KASHIBAI ABS 2009 APR.
03795 KAMBLE NITIN MAHADEV PUSHPA FAIL 2009 APR.
03796 KAMBLE RAJENDRA MARUTI FAIL 2009 APR.
03797 KAMBLE RAMCHANDRA BANDU SAVITRI FAIL 2009 APR.
03798 KAMBLE SANDHYA MAHADEV ABS 2009 APR.
03799 KAMBLE SANJIVAN SANJAY FAIL 2009 APR.
03800 KAMBLE SANTOSH SHANTARAM SARITA FAIL 2009 APR.
03801 KAMBLE SHABDA VIJAY LALITA ATKT 2009 APR.
03802 KAMBLE SHEKHAR VISHNU ABS 2009 APR.
03803 KAMBLE SHUBHANGI CHANDRAKANT CHITRA ATKT 2009 APR.
03804 KAMBLE SONALI MADHUKAR MEENAKSHI ATKT 2009 APR.
03805 KAMBLE SUBODH SAHADEV SUREKHA FAIL 2009 APR.
03806 KAMBLE VILESH SURESH ABS 2009 APR.
03807 KAMBLI DEEPAK RATNAKAR RATNAMALA PASS 2009 APR.
03808 KAMBLI DIPAK DATTARAM SARITA FAIL 2009 APR.
03809 KAMBLI PRANOTI ANIL UJWALA PASS 2009 APR.
03810 KANEKAR HEMALATA RAMCHANDRA ABS 2009 APR.
03811 KANGANE ARCHANA KASHINATH ARUNA ABS 2009 APR.
03812 KANJAR KARAN KAMLESH KALPANA FAIL 2009 APR.
03813 KANKONKAR PRAFUL PRAKASH PURNINA ATKT 2009 APR.
03814 KANODIA ADITYA VINODKUMAR PASS 2009 APR.
03815 KANOJIA KAVITA CHANDU ABS 2009 APR.
03816 KANOJIA SANDEEP SUBHASH CHANDRA FAIL 2009 APR.
03817 KANOJIYA JAYESH KISHORLAL GEETA ABS 2009 APR.
03818 KANSA HITESH PUKHRAJ LEHRIDEVI PASS 2009 APR.
03819 KANSARA BHAVIN KIRITKUMAR ANILA ABS 2009 APR.
03820 KANSE PRIYANKA PANDURANG FAIL 2009 APR.
03821 KAP ANIL BALARAM VANDANA FAIL 2009 APR.
03822 KAP RAHUL KESHAV ARCHANA FAIL 2009 APR.
03823 KAPADI NITESH RAMCHANDRA ATKT 2009 APR.
03824 KAPADIA ARTI HARISH JAGRUTI ABS 2009 APR.
03825 KAPADIA ASIYA TAHIR FOUZIA PASS 2009 APR.
03826 KAPADIA DARSHAN KISHOR DAKSHA ATKT 2009 APR.
03827 KARANDE PRITI HINDURAO LATA ABS 2009 APR.
03828 KARANJE ABHISHEK DILIP SHUBHANGI PASS 2009 APR.
03829 KARCHE PALLAVI RANGNATH SUREKHA FAIL 2009 APR.
03830 KARDE PRASAD SHIVAJI MANGAL ATKT 2009 APR.
03831 KAREKAR SHIVANGI SANDESH SHWETA PASS 2009 APR.
03832 KARIA SURAJ JAMNADAS DIPIKA ABS 2009 APR.
03833 KARJAWKAR RUCHITA ANANT FAIL 2009 APR.
03834 KASRUNG RUPESH ASHOK SARASWATI FAIL 2009 APR.
03835 KATARIA AMRIT SURESH FAIL 2009 APR.
03836 KATELIYA NILAM JITESHBHAI FAIL 2009 APR.
03837 KATHAD MUKESH PARABAT BHAI J ABS 2009 APR.
03838 KATKAR MINAL VINOD LAXMI FAIL 2009 APR.
03839 KAUSHAL PRITAMKUMAR SHRAVAN MEENA FAIL 2009 APR.
03840 KAVTHANKAR RAJASHREE VISHNU SUHASINI FAIL 2009 APR.
03841 KAWADE JIDNYASA AJAY AMITA FAIL 2009 APR.
03842 KEREKAR SACHIN SHRIRANG FULABAI PASS 2009 APR.
03843 KEREKAR SUDHIR RAGHUNATH SUNANDA ATKT 2009 APR.
03844 KERKAR PRATIKSHA PRAKASH PRATIBHA ATKT 2009 APR.
03845 KESARKAR POOJA SHANTARAM S FAIL 2009 APR.
03846 KESARKAR RAKESH YASHWANT FAIL 2009 APR.
03847 KHADE PALLAVI GANPAT ATKT 2009 APR.
03848 KHALE AMOL ASHOK ANITA FAIL 2009 APR.
03849 KHALIFA ABDULSATTAR MOHDHANIF FAIL 2009 APR.
03850 KHAMBE SACHIN KRISHNA SARITA PASS 2009 APR.
03851 KHAMBE SONAM ANANT APARANA FAIL 2009 APR.
03852 KHAMKAR KRUNALI KRISHNA KIRTI ATKT 2009 APR.
03853 KHAN AMRIN MD RAFIQUE MEHRONNISHA FAIL 2009 APR.
03854 KHAN ARSHEEM IBRAHIN AKILA ABS 2009 APR.
03855 KHAN FAIZ SHABBIR NAJMA ABS 2009 APR.
03856 KHAN FAKHRUL ISLAM NAIM RUKHSANA ATKT 2009 APR.
03857 KHAN HEENA ISMAIL SHAMA PASS 2009 APR.
03858 KHAN IMRAN ISMAIL ABS 2009 APR.
03859 KHAN IMRAN VASIM SHAHNAZ FAIL 2009 APR.
03860 KHAN MOHAMMAD NADEEM ABDUL TASLIM PASS 2009 APR.
03861 KHAN MOHAMMED MASOOD YUSUF ALI ABS 2009 APR.
03862 KHAN NAFEES IQBAL TAHEERA ATKT 2009 APR.
03863 KHAN NAVEED VAZIRALI ATKT 2009 APR.
03864 KHAN NELOFAR IQBAL YASMIN PASS 2009 APR.
03865 KHAN SADIQUE LAEEK ABEDA ATKT 2009 APR.
03866 KHAN SALMAN IQBAL SHAMIM FAIL 2009 APR.
03867 KHAN SUBHANA RAHAT TABASSUM ATKT 2009 APR.
03868 KHANDAGALE TRUPTI RAGHUNATH RESHMA ATKT 2009 APR.
03869 KHANDAYATH VENKATESH DATTARAM USHA ABS 2009 APR.
03870 KHANDEKAR KAUSHIK HARISHCHANDRA ATKT 2009 APR.
03871 KHANSHAHID MOHD UMAR JANNATUNNISHA ATKT 2009 APR.
03872 KHAPRE DEEPAK SHANTARAM SHOBHA ABS 2009 APR.
03873 KHARAT CHETALI VITHAL ATKT 2009 APR.
03874 KHARE RAHUL RAVINDRA REKHA ABS 2009 APR.
03875 KHATARAWALA FATIMA MEHBOOB SHIRIN ATKT 2009 APR.
03876 KHATAVKAR TUSHAR SURESH SUNITA ATKT 2009 APR.
03877 KHATRI MADHURI NAVNIT ATKT 2009 APR.
03878 KHEDEKAR PRAJAKTA RAJENDRA LATA PASS 2009 APR.
03879 KHEDEKAR VISHAL VIJAY FAIL 2009 APR.
03880 KHETAL PRIYA MUKESH SAPNA ABS 2009 APR.
03881 KHETALE MANDAR KESHAV ASHA FAIL 2009 APR.
03882 KHETANI KARISHMA INAYAT DILSHAD ATKT 2009 APR.
03883 KHIRANI URVASHI DHANJI PARVATI FAIL 2009 APR.
03884 KHOKAR SHAMAPARVEEN ABDULSATTAR ABS 2009 APR.
03885 KHOPADE PRASHANT PRABHAKAR PRAMILA FAIL 2009 APR.
03886 KHOPARE RUPALI VISHNU ATKT 2009 APR.
03887 KHOPEKAR AFREEN ASHFAQUE AFROZ PASS 2009 APR.
03888 KHURSHEEDALAM TAUHEEDALAM R FAIL 2009 APR.
03889 KINI KUNAL EKNATH UMA PASS 2009 APR.
03890 KIRVE VAIBHAV DATTATRAY VAIJAYANTI FAIL 2009 APR.
03891 KIVALE ANANT DAJI ATKT 2009 APR.
03892 KOKANE ANIKET SITARAM FAIL 2009 APR.
03893 KOKARE NILESH SUDAM RUKMINI ATKT 2009 APR.
03894 KOLAMBEKAR NILESH ANANT CHANDRABHAGABS 2009 APR.
03895 KOLEKAR VINOD ASHOK NANDA FAIL 2009 APR.
03896 KOLHAPURI SUNITA ANJAIYA LAXMI ATKT 2009 APR.
03897 KOLI DARSHANA HARESH JAYVANTI ATKT 2009 APR.
03898 KOLI JAGDISH KRISHNA PARVATI ABS 2009 APR.
03899 KOLI RAMKRISHNA SANTAPPA FAIL 2009 APR.
03900 KOLLURI KRISHNA HAUNMANTA A ABS 2009 APR.
03901 KONDVILKAR MINAL VITTHAL SHILPA ATKT 2009 APR.
03902 KONJETI VAMSI KRISHNA VENKATESHWARA PASS 2009 APR.
03903 KORDE UJWALA PRASHANT RANJANA PASS 2009 APR.
03904 KORGAONKAR AMIT VINAYAK ABS 2009 APR.
03905 KORGAONKAR TRUPTI MANGESH ATKT 2009 APR.
03906 KOROGONI ADILAKSHMI PENTAYA P ABS 2009 APR.
03907 KOTHARE TEJAS TUSHAR TEJAL ATKT 2009 APR.
03908 KOTHARI NIHAR SANJIV AMITA PASS 2009 APR.
03909 KOTHARI YASH DIPAK DIPIKA PASS 2009 APR.
03910 KOTKAR SUBHASH SOMA SUMITRA FAIL 2009 APR.
03911 KOTPARA RAMESH KHODIDAS KANKU ABS 2009 APR.
03912 KRISHNA HARISHCHANDRA PUNITA JHA FAIL 2009 APR.
03913 KUDALKAR SUPRIYA RAMESH ATKT 2009 APR.
03914 KUDAV GANESH MAHADEV ATKT 2009 APR.
03915 KUDTARKAR SUMESH RAMESH ATKT 2009 APR.
03916 KULAYE VIJAYA DIPAK JYOTI ATKT 2009 APR.
03917 KULE SHRIKANT SURYABHAN SUVARNA ABS 2009 APR.
03918 KULYE SACHIN SAKHARAM SAVITA ABS 2009 APR.
03919 KUMAR RUPESH PARSHURAM ANITA FAIL 2009 APR.
03920 KUMAWAT RITESH GOPAL SHANTI ABS 2009 APR.
03921 KUMBHAR KALPESH VISHWANATH PASS 2009 APR.
03922 KUMBHAR NEETA ARUN SHUBHADA ATKT 2009 APR.
03923 KUMHAR DEVENDRA HEMRAJ HAGAMI FAIL 2009 APR.
03924 KUNNEL MARTINA JOHNSON FAIL 2009 APR.
03925 KUPAVADEKAR JAGRUTI PREABHAKAR P FAIL 2009 APR.
03926 KURADE SANDEEP KERBA PARVATI PASS 2009 APR.
03927 KURIL JAY RAMCHANDRA VIMLA ABS 2009 APR.
03928 KURPANE LATA PANDURANG ATKT 2009 APR.
03929 KUSHWAHA MANISHA SATYADEV SONMATI ATKT 2009 APR.
03930 KUSHWAHA RAVI POUHARI ABS 2009 APR.
03931 KUTASKAR RUPESH AMBADAS SULOCHANA ABS 2009 APR.
03932 KUVALEKAR SACHIN SADANAND SMITA ATKT 2009 APR.
03933 LAD AMOL ARJUN ARUNA ABS 2009 APR.
03934 LAD DEEPAK SURESH ANITA ABS 2009 APR.
03935 LAD MOHAN KESHAV SAVITRI FAIL 2009 APR.
03936 LAD PRIYANKA RAVINDRA ROHINI ABS 2009 APR.
03937 LAD SATYAWAN GOPAL GEETA FAIL 2009 APR.
03938 LAD UJWALA GOPAL GEETA ATKT 2009 APR.
03939 LADKE MAHENDRA MAHIPAT VAISHALI FAIL 2009 APR.
03940 LAKHAN APARNA RAJARAM RANJANA ABS 2009 APR.
03941 LAKHAN MEGHANA DEU SUNITA PASS 2009 APR.
03942 LAKHANI JIGNESH JAGDISH SUSHEELA PASS 2009 APR.
03943 LALAN HITESH NAVINCHANDRA FAIL 2009 APR.
03944 LAMBE YOGITA YASHWANT ARCHANA ATKT 2009 APR.
03945 LANJEKAR TUSHAR GAJANAN GEETA ABS 2009 APR.
03946 LANJEKAR VISHAL MAHENDRA ABS 2009 APR.
03947 LAWANGHARE NITIN GANPAT FAIL 2009 APR.
03948 LAWARDE SAMEER VISHNU SUMAN ATKT 2009 APR.
03949 LIGAM AMOL SAHADEO MANGALA FAIL 2009 APR.
03950 LIMBACHIYA JYOTI GIRISHBHAI NAYNA FAIL 2009 APR.
03951 LINGAWAT RENUKA RAMESH RESHMA ATKT 2009 APR.
03952 LINGAYAT HARSHAD SUBHASH SUHASINI ATKT 2009 APR.
03953 LOBO SIREL LUIS REMETIN FAIL 2009 APR.
03954 LOBO VICTOR LOUIS AGNES ATKT 2009 APR.
03955 LOHANI ARSHADKHAN IBRAHIM KHAN FAIL 2009 APR.
03956 LOKHANDE YOGITA JAYVANT SAVITA FAIL 2009 APR.
03957 LUKDE KARIM ABBASALI SAYRA PASS 2009 APR.
03958 LUMBHANI BHUMI KAMAL DHARMISHTHA ATKT 2009 APR.
03959 MACHADO ROSHAN GILBERT HELEN ATKT 2009 APR.
03960 MADAV VISHAKHA RAMESH SULBHA ATKT 2009 APR.
03961 MADYE SHEETAL DATTATRAY SUNANDA ATKT 2009 APR.
03962 MAGAR CHANDRAKANT JAYSHREE ABS 2009 APR.
03963 MAHADE AJIT KASHINATH ABS 2009 APR.
03964 MAHADESHWAR GANESH PARSHURAM MEENABS 2009 APR.
03965 MAHADESHWAR TANMAY DILIP KSHAMA FAIL 2009 APR.
03966 MAHADIK ANJANI ANNA ANITA PASS 2009 APR.
03967 MAHADIK APARNA PRAKASH FAIL 2009 APR.
03968 MAHADIK GAUTAM NARENDRA RANJANA ATKT 2009 APR.
03969 MAHADIK PRATHAMESH PRAKASH PRAMILA ATKT 2009 APR.
03970 MAHADIK SUYOG BABAN ABS 2009 APR.
03971 MAHADIK VAIBHAV TUKARAM ANITA ABS 2009 APR.
03972 MAHAJAN HITENDRA SUBHASH SHUBHANGI FAIL 2009 APR.
03973 MAHALE YOGESH MANIRAM ABS 2009 APR.
03974 MAHANTE SUHAS GAJANAN ATKT 2009 APR.
03975 MAHARANA PRAMOD NILMANI ZHUNU ATKT 2009 APR.
03976 MAHIDADIA FORUM HARISH VANDANA ATKT 2009 APR.
03977 MAHIMKAR ASHISH VILAS SUNANDA ATKT 2009 APR.
03978 MAHINDRAKAR ROHAN VYANKATESH ATKT 2009 APR.
03979 MAHTO RAMPRAKASH MUNNILAL SUKHNIDEVABS 2009 APR.
03980 MAIL RAVINDRA TUKARAM ANITA ABS 2009 APR.
03981 MAJGAONKAR SUCHITA SUBHASH SUREKHA PASS 2009 APR.
03982 MAKNOJIA SUFIYAN MAHAMMAD IRFAN ATKT 2009 APR.
03983 MAKWANA BINITA RAJESHBHAI MEENABEN PASS 2009 APR.
03984 MAKWANA NEHA PRAKASH KRISHNA ATKT 2009 APR.
03985 MAKWANA RAJU HASMUKHBHAI MAMTA FAIL 2009 APR.
03986 MAKWANA RINKAL NITIN PURNIMA ATKT 2009 APR.
03987 MALAGAVI DEEPA SANGAPPA ATKT 2009 APR.
03988 MALAP AMOL VISHNU SUNANDA ATKT 2009 APR.
03989 MALDE ANKIT VALLABHJI BHARTI ATKT 2009 APR.
03990 MALHOTRA SNEHA AJAY GEETA ATKT 2009 APR.
03991 MALI DEEPIKA RAVI ASHA FAIL 2009 APR.
03992 MALKAR SUBHODH MANGESH MANISHA ABS 2009 APR.
03993 MALLICK MUKHTAR ALI ANSARALI ZARINA PASS 2009 APR.
03994 MALPEKAR VINAY ANANT ANITA PASS 2009 APR.
03995 MALVANKAR NITESH SHARAD SMITA ATKT 2009 APR.
03996 MALVIYA VIMLA DEVARAM TULSI PASS 2009 APR.
03997 MAMANIA PRIYANKA CHUNILAL JYOTI FAIL 2009 APR.
03998 MANANI BHAVNA DILIPBHAI PRAVINABEN ATKT 2009 APR.
03999 MANANI KINJAL JAYANTILAL FAIL 2009 APR.
04000 MANDALIA CHANDRASHEKHAR BHAVANJI ABS 2009 APR.

Friends Follow Us.., Lets Create a World of Mumbai University's Friends......So Follow Us...

Mumbai University

Timetables First Half 2010 Exam (125) First Half 2011 Mumbai University Summer Timetable (84) Timetable Mumbai University (61) Results of Mumbai University (39) Mumbai University Courses (30) Results of March 2010 mumbai university (29) SYLLABUS OF UNIVERSITY OF MUMBAI (26) 2012 Exam Time Table Mumbai University (22) Results of April 2010 (20) Career Options (19) Examination Timetables of SECOND HALF 2010 (19) Timetable (19) Results of March 2010 (17) Results (16) Mumbai University Paper Sets (15) Collages In Mumbai (14) winter 2010 Oct 2010 result of mumbai university (12) Mumbai university March 2012 Results (10) winter 2010 nov 2010 result of mumbai university (10) Important Questions IMP (9) Mumbai University Exam News (8) Exam Time table FIRST HALF 2012 Mumbai University (6) First Half 2011 Mumbai University Summer Timetable. (6) Syllabus of B.A. (6) Jobs and Placements At Mumbai (4) Mumbai University Revaluation Results 2012 (4) Syllabus of B.Sc. (4) Admission Details Mumbai University (3) MPP (3) Syllabus of B.Com. (3) T. Y. B. Com. SECOND HALF 2011 Time table Mumbai University (3) Botany Herbal Sciences) held on APR 2011 (2) Government Dental College And Hospital Mumbai (2) October 2009 Paper Set (2) Results for B.Sc. I.T. (Sem.-IV) (IDOL) held on June 2011 (2) Results for M.Sc. (Part -I) Mumbai University (Botany Herbal Sciences) held on APR 2011 (2) 1st Sem (1) 1st year Engineering All Branches (1) 2011 (1) 2011 First Year admission in IDOL Mumbai University (1) 2012 (1) 2012 T.Y.B.Sc Mumbai University Exam Time table (1) 2nd Year B.Sc. IT Sem 3 April 2012 Result Mumbai University | S.Y.B.Sc.I.T. (Sem.-III) (IDOL) Result University of Mumbai (1) 3rd ear B.Sc. 2011 Result (1) 3rd year B.Sc. Aviation Mumbai University (1) 4 out of CMAT Top 10 from Mumbai (1) 6th Sem B.Sc.(I.T.) (SEM.VI) 2012 Exam Timetable Mumbai University (1) ANNUAL CONVOCATION - 2011 (1) Aakash Tablet For Mumbai University Students | Mumbai University Akash Tablet For Students | Mumbai Uni Students Aakash Tablet (1) Aspirants lose sleep over IIT-JEE ‘goof-up’ (1) B.A. Revaluation List Mumbai University 2012 (1) B.Arch. Part 3 Result 2012 Mumbai University | B.Arch. Part Three 2012 Mumbai University Result (1) B.Com (Financial Markets) (Sem. V) (1) B.Com. (ACCOUNTING AND FINANCE) (Sem.-V) Result March 2012 Result University of Mumbai | B.com. Sem 5 University of Mumbai Result 2012 (1) B.Com. (Accounting and Finance) (Sem.-VI) (REV) April 2012 Result Mumbai University | mu.ac.in April 2012 Result (1) B.Com. (BANKING AND INSURANCE) (Sem.-V) March 2012 Result Mumbai university | B.Com. Sem 5 March 2012 Mumbai University Result (1) B.Com. (FINANCIAL MARKETS) (Sem.-V) March 2012 Result Mumbai University | Result 2012 Mumbai university Online Commerce B.Com. (1) B.Com. Mumbai University FINANCIAL MARKETS SEM 5 EXAMINATION 2012 Exam (1) B.Com. Sem 5 Mumbai University Result Revaluation (1) B.Com. Sem 6 April 2012 Result Mumbai University | University of Mumbai April 2012 Result B.Com. Sem - 6 (1) B.Com. Sem 6 Mumbai University Result | 6 semester B.Com. Mumbai University B and I Result (1) B.E. (Sem.-VIII) (Rev.) Result Mumbai University | B.E. Semester 8 Result 2012 (1) B.E. Electronics Telecommunication Engg. (Sem.-VIII) Mumbai University Result (1) B.E. Sem 1 Revaluation Result Mumbai university | Revaluation Result of University of Mumbai 2012 B.E. Sem 1 | First Semester Revaluation Result Mumbai University (1) B.E. Sem 7 (1) B.E. Semester VII Revaluation Result University of Mumbai | 2012 Revaluation Result of B.E. Sem Seven | 7th Sem B.E. Mumbai University Result (1) B.Ed. (1) B.Ed. 2012 Exam Time Table Mumbai University (1) B.Ed. Mumbai University (1) B.Ed. Sem 1 2012 Mumbai University Time table (1) B.Ed. Sem 1 Revaluation Result Mumbai University | Mumbai University 2012 Result B.Ed. Reval Exam (1) B.Ed. Sem 2 2012 Exam Time table (1) B.Ed. Semester II April 2012 Result Mumbai university | University of Mumbai B.Ed. Sem 2 Result (1) B.Ed. held on APR 2012 Result Mumbai University | University of Mumbai B.Ed. April 2012 Result | Online Result of Mumbai University B.Ed. 2012 (1) B.M.H. Result 2012 University of Mumbai | FIRST YEAR BACHELOR OF MUSIC 2012 Result University of Mumbai (1) B.M.M. (Sem.-V) (OLD) April 2012 Result University of Mumbai | B.M.M. April 2012 Result of Mumbai University Semester Five | BMM Sem 5 Result of Mumbai university (1) B.M.M. (Sem.-VI) (REV) APR 2012 Result Mumbai University | Sem 4 BMM 2012 Result Mumbai University | B.M.M. Sem IV Result University of Mumbai 2012 (1) B.M.M. 3rd Year Revaluation Result mumbai University | UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF T.Y.B.M.M. 2012 (1) B.M.M. Semester 6 Result Mumbai University April 2012 | B.M.M. (Sem.-VI) April 2012 Result Mumbai University | University of Mumbai B.M.M. Sem - 6 Result 2012 (1) B.M.S. Revaluation Mumbai University 2012 Examination (1) B.M.S. Revaluation Result Mumbai University Sem 5 | Sem 5 Mumbai University Reval Result BMS (1) B.Pharm. Exam (1) B.S.W. 2012 Exam Time table Mumbai University (1) B.SC. (IT) (SEM V) (SEM -VI) REVALUATION 2012 Result Mumbai university (1) B.Sc (Home Science) (REV) 2012 Exam Time table Summer First Half Mumbai University (1) B.Sc. (1) B.Sc. (AVIATION) April 2012 Result University of Mumbai | Mumbai university B.Sc. Aviation Result Apr - 2012 | Results for B.Sc. (AVIATION) held on APR 2012 (1) B.Sc. (Computer Science) First Half 2011 Mumbai University Result (1) B.Sc. (FORENSIC SCIENCE) April 2012 Result University of Mumbai | Mumbai University B.Sc. FS 2012 Result | Results for B.Sc. (FORENSIC SCIENCE) held on APR 2012 (1) B.Sc. (I.T.) Mumbai university 2012 Exam Timetable | 2012 B.Sc. Mumbai University Timetable (1) B.Sc. (Nautical Sciences) Result 2012 Mumbai University (1) B.Sc. I.T. Sem 4 Mumbai University Result | Sem IV B.Sc. IT Result Mumbai university (1) B.Sc. IT 2012 Mumbai University Time table (1) B.Sc. IT sem. 6 Mumbai University 2012 Exam Time table (1) B.Sc. Part 2 Mumbai University Result 2011 (1) B.Sc. Sem 5 Mumbai University (1) B.Sc. Sem 5 Mumbai University 2011 Result (1) B.Sc. Sem 5 Mumbai University 2011 ResultResults for B.Sc.I.T. (Sem.-VI) held on MAR 2011 (1) B.Sc.(I.T.) (SEM.V) 2012 Exam Timetable Mumbai University (1) B.Sc.(INFORMATION TECHNOLOGY) (SEM V) EXAMINATION (1) B.Sc.(INFORMATION TECHNOLOGY) (SEM VI) (1) BACHELOR OF FINE ARTS / PERFORMING ARTS (DANCE) Part 1 and Part 2 | B.F.A. Part 1 Part 2 Results 2012 | April 2012 Result of Mumbai university BFA (1) BACHELOR OF FINE ARTS Result April 2012 Mumbai University | B.Arch. April 2012 Result Mumbai University (1) BE Sem 1 Mumbai University (1) BFA Mumbai University 2012 Time table (1) BMC stresses tobacco ban for minors (1) BMS (1) BMS 2012 Mumbai University Exam Postponed | New Exam dates of Mumbai University BMS Exam 2012 (1) BSF (1) BSW 2012 Exam (1) BSW Sem 4 2012 Result University of Mumbai | BACHELOR OF SOCIAL WORK (B.S.W) (Sem.-VI) Result of mumbai University 2012 | B.S.W. April 2012 Result University of Mumbai (1) Bachelor of Architecture April 2012 Result Mumbai University (1) Bachelor of Arts (B.A) Syllabus of Mumbai University Syllabus (1) Bachelor of Education (Sem.-I) B.Ed. Sem I 2012 Exam Time table Mumbai University (1) Bachelor of Education (Sem.-II) (1) CERTIFICATE Course 2012 Result University of Mumbai (1) CIFC (1) Common Admission Test (CAT) for Indian Institutes Of Management (IIM) in Mumbai University (1) Courses under Department of Communication and Journalism Mumbai University (1) DIP.E.C.C.ED. 2012 Result First year second year | SECOND YEAR DIPLOMA IN EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION Result 2012 | Online result of D.E.C.C.Ed. 2012 (1) DIPLOMA 2012 Results Mumbai university (1) Difference Between While-loop Do-while-loop in C (1) Diploma in Documentary Film Making (DDFM) in Mumbai University (1) Diploma in Financial Management (DFM) and Diploma in Operations Research for Management (DORM) (1) ENTRANCE TEST of PGDIT (1) Economics TYBCOM – Important Questions for March 2011 Mumbai University (1) Engineering Sem 1 (1) F.E. (Sem - 2) Result 2012 Mumbai University (1) F.E. (Sem 1) Result 2012 Mumbai University (1) F.E. Sem 2 Mumbai University Result | Mumbai University F.E. Revaluation Result 2011 Exam (1) F.E. Sem 2 Revaluation Result Mumbai University Result | REVALUATION RESULT OF UNIVERSITY OF MUMBAI F.E.(SEM-II) (1) F.E.(SEM I) 2012(ALL BRANCHES) EXAMINATION Timetable FIRST HALF 2012 Mumbai University (1) F.E.(SEM-I) RESULT OF THE REVALUATION Mumbai University (1) F.E.(SEM-I) Revaluation Result 2012 Mumbai University (1) F.Y. B.Sc.I.T. (Sem.-2) Result Mumbai University 2012 (1) F.Y. Diploma in Management Studies Result 2012 Mumbai University (1) F.Y.B.A. New Syllabus Mumbai University 2012 (1) F.Y.B.Sc. (HOME SCIENCE) EXAMINATION First Half 2011 Mumbai University Summer Timetable (1) Fee Structure (1) Final Year B. Pharm. Semester 7 Result 2012 Mumbai University | B.Pharm Sem 7 Result 2012 University of Mumbai | Mumbai University B.Pharm Result 2012 Sem Seven (1) Final Year B.Sc. (Home Science) April 2012 Result mumbai University | B.Sc. Part 3 Mumbai University Result | Mumbai University B.Sc. Home Science Final Year Result 2012 (1) Final Year B.Sc. (Home Science) Mumbai University 2011 Result (1) Final Year Bachelor of Architecture April 2012 Result Mumbai university | University of Mumbai B.Arch. Final year Result 2012 (1) Final Year MSW 2012 Exam Time table (1) Fine Arts B.F.A. 2012 Exam Mumbai University Timetable | BFA 2012 Exam Timetable (1) First Year B.Sc. Sem 1 (IT) Apr 2012 Result University of Mumbai | Mumbai university April 2012 Result B.Sc. IT Sem I | 1st Year Apr 2012 Result mumbai University (1) Four more attempts are granted to students B.E. Semester VII and Semester VIII (1) Geography.) 2012 Exam Details (1) Geology (1) Herbal Sciences I.T.) held on APR 2012 Mumbai University | M.Sc. Part 1 April 2012 Result University of Mumbai | (1) Herbal Sciences) held on APR 2011 (1) IIT JEE 2012 Paper - I Solution | Answer sheet of IIT JEE 2012 Exam | Paper Solution of IIT JEE 2012 Paper 1 (1) ITBP (1) Important Dates For IIT-JEE 2012 (1) L.L.M. REVALUATION Result Mumbai University 2ND HALF' 2011 (1) LL.B. Degree Sem.-6 Result 2012 | LLB Sem Six Result 2012 Exam Mumbai University (1) LL.B. Sem.-5 Result 2012 Mumbai University | LL.B. Semester 5 Result Mumbai University (1) List of Axis Bank's Branches where the Information Brochures for MAH-MBA/MMS-CET 2012 is available (1) List of Certificate Courses under Mumbai University (1) List of Diploma Courses under Mumbai University (1) List of Engineering Colleges affiliated to Mumbai University | List of Engineering Collages under Mumbai University | Mumbai University Engineering (1) List of Student's Hostels in Mumbai (1) M. Sc. Part 1 Mumbai University Result 2011 (1) M.A. (1) M.A. Part 1 First Half 2012 Exam Time Table (1) M.A. Part-1 Result 2012 Mumbai University (1) M.A. Part-2 April 2012 Result Mumbai university (1) M.C.A. Mumbai university Results 2011 (1) M.C.A. Sem 3 2012 Exam Mumbai University First Half (1) M.C.A. Sem 6 5 Exam Result | Mumbai University MCA Results 2012 (1) M.C.A. Sem-II 2012 Mumbai University Time table (1) M.C.M.Sem 5 First Half mumbai University Exam Time table (1) M.COM (PART - I) FIRST HALF 2012 Exam Time table (1) M.COM (PART - II) Exam Time table FIRST HALF 2012 Mumbai University (1) M.COM (PART - II) FIRST HALF 2012 Exam Time table Mumbai University (1) M.COM.(E-COMMERCE) (SEM I) FIRST HALF 2012 (1) M.Com Sem 1 March 2012 Exam Result mumbai university | Results for M.Com. (E-comm.) (Sem.-I) held on MAR 2012 (1) M.Com. March 2012 Sem 3 Mumbai University Result | Mumbai university March 2012 Results | M.Com. Mumbai 2012 Result March (1) M.E. 2012 Result Mumbai university | ME Result 2012 University of Mumbai (1) M.Ed. (REV) EXAMINATION 2012 Exam Time table Mumbai University (1) M.F.M. (THIRD YEAR) (SEM II) 2012 Exam Time table (1) M.M.S. (Sem.IV) (Further Rev.) 2012 has been preponed (1) M.Pharm. 2012 Reval Result Mumbai University | M.Pahrm Reval Result 2012 Mumbai University (1) M.S.W. PART I (1) M.S.W. PART II (1) M.S.W. PART-I 2012 Exam Time Table Mumbai University (1) M.SC (BY RESEARCH) REVALUATION RESULT OF UNIVERSITY OF MUMBAI (1) M.SC (PART - I) Revaluation List 129 Mumbai university | Reval Result M.Sc. First Year mumbai university (1) M.Sc. (1) M.Sc. ( Part-I ) (Maths. (1) M.Sc. (Part - 1) Final Merit List 2012-13 Mumbai University (1) M.Sc. April 2012 Result Mumbai University (1) M.Sc. Part 1 Result Mumbai University 2012 (1) M.Sc. Part 2 Mumbai University 2011 Result (1) M.Sc. Timetable 2012 Exam | 2012 First Half Science Faculty Examination Timetable (1) M.com. E-commerce (Sem-I ) Mumbai University Result (1) MAH-MBA/MMS-CET 2012 Result (1) MASTER OF FINE ART (PAINTING) 2012 Result mumbai University | MFA 2012 Result of Mumbai University | M.F.A. March 2012 Result university of Mumbai (1) MASTER'S DEGREE IN COMPUTER APPLICATIONS (M.C.A.) (1) MBA Full Time (MMS) Management Studies in Mumbai University (1) MCA 1 2012 Time table Mumbai University (1) MLS Part 1 Mumbai University 2011 Result (1) MSW 1st Year 2012 Exam Time table (1) MSW 2nd Year (1) Master in Arts - Communication and Journalism in Mumbai University (1) Master of Labour Studies (M.L.S)Mumbai University (Part-I) held on JULY 2011 (1) Mumbai University 2011 Result (1) Mumbai University B.Sc. (1) Mumbai University FIRST HALF 2012 Time Table (1) Mumbai University M.C.A. 2012 Exam Timetable (1) Mumbai University Result 2011 (1) Mumbai University Result of Revaluation Second Half 2011 Examination | Result of Mumbai University B.Sc. Reval (1) Mumbai University Results 2011 for FYBSC / SYBSC (1) Mumbai University Results for B.E. Mechanical Engg. (Sem.-VIII) (Rev.) held on MAY 2011 (1) Mumbai University Revaluation List-4 B.SC. (Computer Science) (1) Mumbai University admits paper leak calls for CID probe (1) Mumbai University students fume at re-exam decision 2012 | T.Y. B.Com. Mumbai University 2012 Re-Exam Dates | (1) Mumbai university 2012 Exam B.E. All SEM Timetable (1) Mumbai university Normal Admissions (1) P.G.D.I.T. Mumbai University (1) P.G.D.I.T. Syllabus and COURSE STRUCTURE Mumbai University (1) PGDIT (1) PGDIT (Sem. - I ) 2012 Exam Timetable Mumbai University (1) PROCEDURE (1) Part 2 | 2012 Result of Master of Music Mumbai university (1) Ph.D. Entrance Test Mumbai University Details | 28 April 2012 Ph.D. Exam Mumbai university (1) Physics I.T.) held on APR 2012 University of Mumbai (1) Promotion rules for degree college students of the University of Mumbai have been relaxed. (1) REVALUATION B.E. Result 2011 Mumbai University | Reval. B.E. Result | Mumbai University Revalv Result 2011 (1) REVALUATION M.SC (PART - II) Result University of Mumbai List-139 (1) REVALUATION RESULT OF ENGINEERING First Year Mumbai university | ENGINEERING Reval Result of Mumbai University Online result (1) REVALUATION Result 2012 T.Y.Bsc. Mumbai University | T.Y. B.Sc. Reval Result Mumbai University (1) RULES (1) Railway Concession Form (1) Re-examination of commerce paper III (MHRM) 2012 Mumbai university (1) Result M.A. (Part-I) 2012 Mumbai University | M.A. Part 1 Mumbai University Result | Result of MA First Year 2012 Mumbai University (1) Result of F.Y.B.Com. (IDOL) 2012 Mumbai university | Mumbai University B.Com. First Year 2012 Result (1) Result of MASTER OF MUSIC IN HINDUSTANI CLASSICAL VOCAL MUSIC Part 1 (1) Result of the Revaluation cases for the Examination of First Half 2011 (1) Results for B.Com. (Financial Markets ) Mumbai University (Sem-V) held on MAR 2011 (1) Results for B.Com. (Financial Markets) (Sem.-VI) held on MAR 2011 (1) Results for B.Com.(Accounting and Finance) Mumbai University (Sem.-V) (Old) held on MAR 2011 (1) Results for B.E. Electronics Engg. (Sem.-VIII) (Rev.) held on MAY 2011 Mumbai University (1) Results for B.Ed. (Sem.-I) held on DEC 2011 Mumbai University (1) Results for B.Ed. Mumbai University held on APR 2011 (1) Results for B.M.M. (Sem.-V) (REV) held on APR 2012 | B.M.M. April 2012 Result of Mumbai University | Mumbai University April 2012 Result B.M.M. (1) Results for B.M.M. Mumbai University (Sem.-VI) held on MAR 2011 (1) Results for B.P.Ed. Mumbai University held on APR 2011 (1) Results for B.Sc. (I.T.) (Sem.-V) held on APR 2011 (1) Results for B.Sc. (Other than Computer Science) Mumbai University held on MAR 2011 (1) Results for B.Sc. I.T. (Sem.-II) (IDOL) held on JUNE 2011 Mumbai University (1) Results for B.Sc.I.T. (Sem.-VI) held on MAR 2011 (1) Results for Bachelor of Pharmacy (Sem.-VIII) Mumbai University (REV.) held on APR 2011 (1) Results for F.E. (Sem.-I) (Rev) held on MAY 2011 (1) Results for F.E. (Sem.-II) (Rev.) held on MAY 2011 (1) Results for F.Y.B.A. (IDOL) held on APR 2012 Mumbai University (1) Results for F.Y.B.Com. (IDOL) (Repeaters Students only) held on APR 2012 (1) Results for F.Y.B.Sc. I.T. (Sem.-I) Mumbai University (IDOL) held on MAY 2011 (1) Results for Final Year B. Pharm. (Sem.-VIII ) Mumbai University (1) Results for First Year B.A. (F.Y.B.A. IDOL) Mumbai University held on APR 2011 (1) Results for Gen. LL.B. (Sem.- II) Mumbai University (Three Years Degree Course) held on APR 2011 (1) Results for Gen. LL.B. (Sem.-I) Mumbai University (Three Year Course) held on APR 2011 (1) Results for LL.B. (Sem.- III) Mumbai University (Three Year Course) held on APR 2011 (1) Results for LL.B. /B.L.S. (Sem- VI) Mumbai University (Five Years Degree Course) held on APR 2011 (1) Results for LL.B./B.L.S. (Sem.-V) Mumbai University (Five Year Course) held on APR 2011 (1) Results for LL.B./BLS (Sem.-VII) Mumbai University (Five Year Course) held on APR 2011 (1) Results for M. Com. (E-commerce) (Sem-I ) held on MAR 2011 (1) Results for M.A. (Part-II) held on APR 2012 Mumbai University (1) Results for M.C.A. (Sem.-VI) held on JUN 2011 Mumbai University (1) Results for M.P.Ed. (Physical Education) Mumbai University held on JULY 2011 (1) Results for M.Sc. (Part-I) (Other than Chemistry (1) Results for M.Sc. (Part-II) (Other than Chemistry (1) Results for M.Sc. DEGREE (Part-II) (Other than Geography (1) Results for M.Sc.(Part-I) (Other than Physics (1) Results for M.com. E-commerce (Sem-III ) held on NOV 2011 (1) Results for Master of Labour Studies (M.L.S) (Part-I) held on JULY 2011 (1) Results for Master of Labour Studies (M.L.S) (Part-I) held on JULY 2011 Mumbai University (1) Results for S.Y. Diploma in Management Studies (Sem.-IV) held on MAY 2012 (1) Results for S.Y.B.Com. (IDOL) held on APR 2012 | B.Com. Part 2 Result 2012 Mumbai University (1) Results for S.Y.B.Sc. (Home Science) (REV) held on APR 2011 (1) Results for T.Y.B.A. held on APR 2012 Mumbai University | B.A. Part 3 Result 2012 Mumbai University (1) Results for T.Y.B.Sc. (Aviation) held on APR 2011 (1) Results under Fine Arts Faculty | Fine Arts 2012 Results Mumbai university | University of Mumbai 2012 Result Fine Arts (1) Revaluation List-128 M.C.A. 2012 University of Mumbai | Mumbai university Revalv Result MCA | M.C.A. Reval Result 2012 University of Mumbai (1) Revaluation List-139 MIX ARTS EXAM 18.05.12 Mumbai university (1) Revaluation List-156 F.E.SEM-II | B.E. Sem 2 Revaluation Result | Revaluation B.E. Mumbai University Result (1) Revaluation List-3 T.Y.B.Com. Mumbai University (1) Revaluation List-5 B.SC. (Computer Science) 2012 Mumbai University (1) Revaluation List-85 T.Y.B.COM Mumbai University | Reval 2012 Result Mumbai University (1) S.E. (SEM. III) FIRST HALF - 2012 Mumbai University Timetable (1) S.Y.B.A. (IDOL) Result 2012 Mumbai University-- mu.ac.in (1) S.Y.B.Com. (IDOL) Result 2012 Mumbai University | B.Com. part 2 Mumbai University Result | Result of B.Com. second year 2012 Mumbai University (1) SECOND HALF 2011 Time table (1) SECOND HALF 2011 Time table Mumbai University (1) SECOND YEAR BACHELOR OF FINE ARTS (APPLIED ART) | 2nd year BFA Mumbai University 2012 Result | University of Mumbai B.F.A. Part 2 Result 2012 (1) SECOND YEAR BACHELOR OF FINE ARTS 2012 RESULT University of Mumbai | B.F.A. 2nd Year Result 2012 Mumbai university (1) SECOND YEAR BACHELOR OF MUSIC 2012 Result Mumbai University (1) SSB (1) SYBA Result 2012 Mumbai University | Results for SYBA (IDOL) held on APR 2012 (1) Science Faculty 2012 Exam Mumbai University Timetable (1) Second Half 2012 Exam Timetable Mumbai University (1) Second Year B.F.A. (1) Sem 8 Revaluation Result Mumbai University (1) Shri. T.B.Rawal has been appointed as Offg. Finance and Accounts Officer Mumbai University (1) Stat. (1) Syllabus and fees structure of Masters of Arts (Public Relations) in Mumbai University (1) Syllabus of B.M.S. (1) Syllabus of Bachelor of Education(B.Ed.) Mumbai University (1) Syllabus of M.Sc. Biotechnology (1) Syllabus of Master of Arts (M.A) Mumbai University (1) Syllabus of Masters of Arts (Electronic Media) in Mumbai University (1) Syllabus of Science - B.Sc. (I.T.) Mumbai University (1) T. Y. B. Com. Mumbai University 2011 Result (1) T. Y. B. Sc. (RR Candidates) First Half 2011. (1) T.Y. B. SC. REVALUATION List 130 Mumbai university | Reval Result Mumbai university T.Y. B.Sc. (1) T.Y.B.A. (1) T.Y.B.A. 2012 Result Mumbai University | Mumbai university TYBA 2012 Result (1) T.Y.B.A. FIRST HALF 2012 Mumbai University Timetable (1) T.Y.B.A. Mumbai University 2012 Exam Time table (1) T.Y.B.A. Mumbai University Result 2011 Second Half | T.Y.B.A. 2012 Result Revaluation Exam Mumbai University (1) T.Y.B.A. Mumbai university 2012 Time table (1) T.Y.B.Com. 2012 Admission Card (Hall Ticket) | TY B.Com. 2012 Exam Exam Card (1) T.Y.B.Com. 2012 Result Mumbai University | Mumbai University TYBCOM 2012 Result | university of Mumbai 2012 Result (1) T.Y.B.Com. Mumbai university examination Business Economics – Paper III IDOL (1) T.Y.B.Sc. (Computer Science) March 2012 Exam Result Mumbai University | Mumbai University 2012 B.Sc.(CS) Part 3 Result (1) T.Y.B.Sc. April 2012 Result Mumbai University | University of Mumbai T.Y. B.Sc. April 2012 Result | Online result of B.Sc. Third Year 2012 | 3rd Year Mumbai University Result 2012 (1) THIRD YEAR B.A. (1) TYBA (1) The examination of T.Y.B.Com. is commencing as per schedule | TYBCOm mumbai University Exam New Dates (1) Third Year B.A. Mumbai University SECOND HALF 2011 Time table (1) UGC Recognised Universities (1) Union Public Service Commission Exam 2011 For CRPF (1) University of Mumbai Arts Faculty 2012 Timetable (1) University of Mumbai REVALUATION 2011 Result of LAW | Mumbai University Law Result Reval (1) University of Mumbai started new panel to address exam department problems (1) first Sem (1) held on June 2011 (1) mumbai university 2012 Exam Result (1) re-exam on April 11 | TY Bcom Paper Leaks | Mumbai university TYBcom 2012 Paper | B.com. 2012 Mumbai University Paper (1)